Znamy program Lubelskich Dni Kultury Studenckiej

Program Lubelskich Dni Kultury Studenckiej „Juwenalia – Feliniada – KULturalia” 2016 zaprezentowano podczas konferencji prasowej na KUL.Udział wzięli prorektorzy do spraw studenckich oraz przewodniczący samorządów studenckich KUL, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego. Relację z konferencji przygotowało Passion TV.

Podczas konferencji przedstawiono program imprezy oraz zaprezentowano oficjalny spot reklamowy.

Na które koncerty wybierzecie się?

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz