XVII Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej – BAKCYNALIA

fotogrAFIAW dniach 25 i 26.10.2013 r. w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” na ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie odbył się XVII Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej – BAKCYNALIA 2013.

Pierwszy dzień festiwalu rozpoczną się od konkursu „Małe Bakcynalia” – część festiwalu przeznaczona dla uczniów lubelskich szkół, w którym pierwsze miejsce zajął Mateusz Turecki z Lublina. Następnie o godzinie 19.00 odbył się koncert „Szanty w Lublinie” . Udział w nim wzięła miedzy innymi grupa „Pod Wiatr”– laureat ubiegłorocznych Bakcynaliów (2012).
Drugi dzień Bakcynaliów to już tradycyjnie blok czterech występów. Pierwszym z nich był koncert konkursowy w którym jurorzy przyznali dwa równorzędne pierwsze miejsca: zespołowi Klaus Trzaska Band z Chełma oraz Annie Ciaszkiewicz z Żyrardowa, drugie miejsce zajął zespół Jak z Przeworska, a trzecie – Martyna Ciecieręga z Katowic. Następnymi częściami były „Poezja w Lublinie” oraz występ laureatów. Na zakończenie usłyszeliśmy dedykowany twórcom młodego pokolenia, mającym już osiągnięcia w karierze artystycznej koncert „W górach jest wszystko co kocham”.
Organizatorem imprezy był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej.

Ewelina Niezgoda

Zobacz więcej

Bażant

Bażant

Co się dzieje w Campusie Majdanek, wie nasz Bażant.