Wspólnota czy ekshibicjonizm

IEMiD UKSW

Przedstawiciele Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL wzięli udział w III Konferencji Młodych Naukowców z cyklu Wyzwania Nowych Mediów. Temat spotkania to Wspólnota czy ekshibicjonizm? O mediach społecznościowych.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i odbyła się 7 grudnia 2011 r.

Zobacz więcej

Koło Naukowe

Koło Naukowe

Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL w ramach swojej działalności organizuje konferencje i spotkania z dziennikarzami, a także z innymi osobami związanymi z pracą w mediach.