Wielkanoc 2015

Jezus_zmartwychwstalyZmartwychwstały Chrystus niesie nam nieustannie nadzieję i radość. Zakomunikował tę fascynującą tajemnicę przez swoje Wcielenie
i zwycięską Paschę.
Pokonywania wyzwań z nadzieją na zwycięstwo życzy w imieniu wspólnoty Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej KUL

prof. dr hab. Karol Klauza
Dyrektor IDiKS KUL

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz