Warsztaty dziennikarskie w IDiKS

W dniu 9 września br. odbyły się KUL-owskie Warsztaty Dziennikarskie, które zostały zorganizowane przez Instytut Dziennikarstwa  i Komunikacji Społecznej. Instytut odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie, Publicznego Gimnazjum Gminnego im. Armii Krajowej w Iłży, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie, VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie.

Razem z dr Anetą Wójciszyn-Wasil i Bartoszem Koterbą młodzi adepci dziennikarstwa poznawali pracę realizatora dźwięku, elementy montażu radiowego. Wielu z nich po raz pierwszy zasiadło przed mikrofonem radiowym. Następnie pod okiem Małgorzaty Sławek-Czochry i Pana Macieja, który zgodził się podzielić swoim wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu graffiti, młodzież wykonywała własne projekty. Praktycznie bez żadnej pomocy namalowała graffiti, zostawiając Panu Maćkowi wprowadzenie tylko kosmetycznych poprawek.

9.09.05Warsztaty miały na celu kształtowanie postaw świadomego tworzenia i odbioru mediów, a także  pokazanie jak w Instytucie Dziennikarstwa i  Komunikacji Społecznej KUL pracujemy ze studentami. Dziękujemy za udział i zapraszamy ponownie!

 

Zobacz więcej

Grzegorz Winnicki

Grzegorz Winnicki

Od 2009 roku asystent w Katedrze Kultury Medialnej IDiKS. Doktorant w Instytucie Socjologii KUL JP II. Od 2010 roku prowadzi także zajęcia w Instytucie Pedagogiki KUL JP II.