VIII Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski roztrzygnięty

Natalia Nigborowicz z II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej KUL i redaktorka Coś Nowego laureatką VIII Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Oratorskiego w kategorii artystycznej. W sumie, w trzech kategoriach konkursowych, wzięło udział 27 studentów z sześciu polskich ośrodków akademickich. Poniżej prezentujemy listę laureatów a naszej studentce składamy szczere gratulacje! (fot. K. Samborski, Coś Nowego).

Kategoria artystyczna:
I miejsce – Natalia Nigborowicz (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna KUL)
II miejsce – Konrad Kowalski (Retoryka stosowana KUL i Filologia angielska KUL)
III miejsce –Alicja Skibicka (Logopedia z audiologią UMCS)

Kategoria retoryczna:
I miejsce – Franciszek Wróbel (Edukacja medialna KUL i Retoryka stosowana KUL)
II miejsce – Krzysztof Frąszczak (Prawo KUL i Retoryka stosowana KUL)
III miejsce – Dorota Garbicz (Filologia polska UWr)

Kategoria mowy improwizowanej:
I miejsce – Natalia Cieplińska (MISH UW)
II miejsce – Maksymilian Kuźmicz (Teologia KUL)
III miejsce – nie przyznano

Konkurs odbył się

Obszerną fotogalerię z tego wydarzenia zobaczycie na fanpagu gazety studenckiej Coś Nowego klikając tutaj.

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz