V Studenckie Spotkania Komunikacji! Zaproszenie!

gugałaReferaty, prezentacje i dyskusje nt. „Kompetencji dziennikarzy (i nie tylko) w komunikacji międzykulturowej” wypełnią program V Studenckich Spotkań Komunikacji, których gościem specjalnym będzie red. Jarosław Gugała, szef „Wydarzeń” w Telewizji POLSAT. Nie zabraknie również prezentacji studenckich aktywności i występu Kabaretu Literackiego DiKS. W przerwach – kiermasz ciast, a od 21.00 do świtu Noc Filmowa. Dochód z obu inicjatyw przeznaczony będzie na wsparcie leczenia dra Marka Gędka – wykładowcy IDiKS KUL.

Już po raz piąty odbędą się Studenckie Spotkania Komunikacji organizowane przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL – Katedrę Kultury Medialnej, Katedrę Języka Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Tegoroczny temat referatów, prezentacji i dyskusji „Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w komunikacji międzykulturowej” zgromadzi ekspertów, badaczy i praktyków działających w obszarze pracy z cudzoziemcami i podejmującymi działania służące ich integracji. Nie zabraknie również głosu samych studentów, w tym cudzoziemców, którzy dla zebranych mają przygotowaną specjalną niespodziankę.

Uczestnikom wtorkowej sesji zaprezentuje się również Kabaret Literacki DiKS oraz studenci-wolontariusze przygotowujący radiowe i telewizyjne materiały dziennikarskie dotyczące problematyki związanej z integracją cudzoziemców w Polsce.

Szczegółowy program V Studenckich Spotkań Komunikacji zapowiada się więc imponująco!

Zapraszamy!
Wtorek, 12 maja 2015 r.
Campus Majdanek, Aula IDiKS – DMMII 241 (Droga Męczenników Majdanka 70, Budynek 2)
WSTĘP WOLNY!

VSSK_plakat_m

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz