Tydzień Orientacyjny (Orientation Week) dla studentów-cudzoziemców

Dorientation_week_1o 12 października 2016 r. trwa Tydzień Orientacyjny (Orientation Week) dla nowych studentów. Orientation Week obejmuje 5-dniowy cykl spotkań z grupą studentów obecnie rozpoczynających naukę na Uniwersytecie. Podstawowym celem tych spotkań jest zapoznanie studentów z zagranicy z rzeczywistością studiowania i życia w Polsce.

Spotkania obejmują zagadnienia dotyczące organizacji Uniwersytetu, szkoleń integracyjnych z polskimi studentami, wizyt networkingowych w urzędach obsługujących migrantów (Urząd Wojewódzki, administracja uniwersytecka), zwiedzanie Lublina, wykłady na temat polskiej kultury i spotkania z prawnikami służącymi pomocą w załatwieniu wszystkich formalności w Lublinie.

Szczegółowe informacje i program Orientation Week tutaj oraz u dr Wojciecha Wcisła – opiekuna studentów z Ukrainy.

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz