Trzy, dwa, jeden…. i szał!

Trzy, dwa, jeden…. i szał!  to tytuł reportażu radiowego, którego autorem jest Paweł Zuń. Opiekę artystyczną i dydaktyczną nad projektem sprawowała dr Małgorzata Żurakowska.

Praca powstała w 2011 r. w Katedrze Teorii i Praktyki Komunikacji Radiowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zobacz więcej

Małgorzata Żurakowska

Małgorzata Żurakowska

Od 2008 do chwili obecnej jest adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikowania Społecznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dziennikarka Polskiego Radia Lublin (od 1997 r.) w Redakcji Publicystyki Społeczno-Kulturalnej. Od 2003 r. piastuje funkcję kierownika tej redakcji.