IV Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wydział Filozofii – kierunek Retoryka Stosowana
zapraszają studentów do zgłaszania się na:

IV  Ogólnopolski  Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

4 marca 2014, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-090 Lublin,

sala 1030 (Aula Muzykologii), godz. 14.00. Read more