Rekrutacja


Brak zdjęcia we wpisieWitamy w serwisie przeznaczonym dla kandydatów na studia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Rekrutacja kandydatów na studio odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zachęcamy do zajrzenia na strony KUL i zapoznanie się z technicznymi aspektami procesu rekrutacji kandydatów na studia na naszej uczelni.

Dedykowany serwis do rejestracji kandydatów na studia na KUL

Warunki przystąpienia do rekrutacji na studia w IDiKS


Studia stacjonarne I stopnia

Nowa matura

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

 • język polski (40% wyniku końcowego);
 • język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego);
 • historia, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (40% wyniku końcowego).

Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Stara matura

Konkurs świadectw – punktowane oceny końcowo-roczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

 • język polski (40% wyniku końcowego);
 • język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego);
 • historia (20% wyniku końcowego);
 • wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego).
Więcej informacji o rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia w serwisie KUL

Studia stacjonarne II stopnia

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej lub studiów I stopnia/magisterskich o pokrewnych specjalnościach:

 • edytorstwo,
 • historia sztuki,
 • politologia,
 • marketing,
 • zarządzanie,
 • socjologia,
 • europeistyka,
 • kulturoznawstwo,
 • technologie komunikacyjne,
 • muzykologia,
 • filologia polska,
 • prawo mediów.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która sprawdzi kompetencje z zakresu wiedzy o komunikacji społecznej oraz sprawność w zakresie dziennikarstwa.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci studiów I stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej KUL, którzy na dyplomie otrzymali ocenę co najmniej 3.5.

Więcej informacji o rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w serwisie KUL

Informacja dla kandydatów niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne przed złożeniem dokumentów prosimy o kontakt z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.


Zajęcia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna  odbywają się w Lublinie w Campusie Majdanek, Droga Męczenników Majdanka 70.