Studia licencjackie


Brak zdjęcia we wpisie

Docelowe kompetencje absolwenta

Nasi Studenci dysponują podstawową wiedzą ogólną z zakresu komunikacji społecznej oraz z wybranej przez siebie specjalności. Odpowiednio do wymagań zawodowych uzyskują niezbędną praktykę w podejmowaniu zadań dziennikarskich, opiniotwórczych, technologicznych i kulturoznawczych. Uzyskane kompetencje naukowe gwarantują możliwość podjęcia studiów na poziomie magisterskim lub usamodzielnienie się w praktyce zawodowej w instytucjach medialnych w kraju i za granicą.

W trakcie studiów absolwent uzyskuje pogłębione i zaktualizowane kompetencje teoretyczne i praktyczne pozwalające funkcjonować zawodowo w redakcjach mediów, domach mediowych, biurach rzecznictwa prasowego, agencjach reklamowych, PR, portalach internetowych, agendach produkcji oraz archiwizacji radiowej i telewizyjnej, instytucjach monitorujących media komunikacyjne, umożliwiające samodzielne funkcjonowanie jako samodzielny specjalista w szeroko pojętej dziedzinie komunikacji społecznej i mediów posługiwania się nowymi mediami, w tym cyfrowymi, komunikacją elektroniczną, tworzenie i zarządzanie portalami internetowymi, w dziedzinie edukacji medialnej, jako specjalista w zakresie odpowiedniego wykorzystania mediów w instytucjach upowszechniających kulturę, instytucjach badawczych, jednostkach szkoleniowych.

Studenci mają ukształtowaną kreatywność zawodową, wrażliwość estetyczną i postawę etyczną gwarantującą zachowanie standardów moralnych w trakcie wykonywanych zadań zawodowych.


Specjalizacje

W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II studenci w ramach studiów I stopnia mogą wybrać następujące specjalizacje:

Specjalizacja radiowa Specjalizacja telewizyjna Specjalizacja prasowa Specjalizacja public relations Specjalizacja kultury medialnej