Studenci IDiKS na Kongresie Przedsiębiorczości

studenci_kongres_obsluga2016Ponad dwudziestoosobowa grupa studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL zapewniła serwis prasowo – fotoreporterski podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. W Kongresie, który w dniach 27-28 października odbywał się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, wzięło udział blisko 1500 uczestników: przedsiębiorców, naukowców i pasjonatów zajmujących się innowacyjnością i usprawnianiem polskiej gospodarki. Nasi studenci wykonali bardzo dobrą pracę!

Pełniąc fotoreporterską pracę studenci IDiKS uczestniczyli w panelach dyskusyjnych, mieli okazję do rozmów z przedsiębiorcami i znanymi osobami jak np. Robert Korzeniowski, Mateusz Kusznierewicz czy Marcin Prokop. Opiekunkami studentów podczas Kongresu były dr Małgorzata Sławek-Czochra oraz mgr Katarzyna Drop.

SONY DSC

SONY DSC

Kongres zainaugurował prezydent miasta Lublin, Krzysztof Żuk, który witając przybyłych gości zwrócił uwagę jak wielkie znaczenie ma to spotkanie dla miasta i Lubelszczyzny. Prezydent wyraził chęć wdrażania nowoczesnych rozwiązań i współpracy z przedsiębiorcami.

SONY DSC

SONY DSC

Podczas pierwszego dnia Kongresu uczestnicy zastanawiali się nad wieloma trudnymi, ale ważnymi z punktu widzenia gospodarki, problemami. Poruszano kwestię migracji oraz skutków aktualnej sytuacji geopolitycznej na świecie. Rozmawiano o polityce zatrudnienia, analizowano jak biznes, nauka i samorządy dzielą się odpowiedzialnością za polską gospodarkę. Zaproszeni naukowcy, politycy i przedsiębiorcy, stwierdzili zgodnie, że obecnie trzeba postawić na jakość i kreatywność. Dyskutowano nad ewentualnym wprowadzeniem zmian w systemie edukacji i ekonomii w Polsce. Dużą uwagę poświęcono również tak zwanemu „Pokoleniu Y”, czyli obecnym studentom i ich młodszym kolegom. Według przedsiębiorców jest to pokolenie wyjątkowe, uzdolnione, choć porozumienie z nim bywa trudne, szczególnie dla osób starszych.

Obrady zorganizowane w 24 panele tematyczne dotyczące m.in. synergii nauki z biznesem, innowacyjności, rozwoju miast, górnictwa oraz konkurencyjności Polski na rynkach zagranicznych odbyły się w tym roku pod hasłem: „Trójpodział polskiej gospodarki biznes-nauka-samorząd”. Podczas trwania Kongresu uczestnicy wymieniali doświadczenia i odkrywali możliwości płynące ze współpracy. Dwa dni obfitowały też w znanych gości ze świata polityki, biznesu, nauki oraz mediów. Punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród przyznanych przez Polską Agencję Przedsiębiorczości najprężniej działającym polskim firmom i instytucjom.

Na mocy umowy zawartej przez Wydział Nauk Społecznych i Polską Agencją Przedsiębiorczości Studenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL wspierali organizatorów tego wydarzenia od strony medialnej. Dla naszych studentów był to warsztat prasowy, telewizyjny i fotograficzny pozwalający na wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Była to już czwarta edycja prestiżowego Kongresu. Po raz pierwszy jednak miastem-gospodarzem był Lublin.

mw/ww/ms-c

 

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz