Śp. Ojciec prof. Leon Dyczewski – wspomnienie

Materiał archiwalny, zarejestrowany podczas jednego z ostatnich spotkań śp. Ojca Profesora z Radą Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.

Zdjęcia i montaż – mgr Robert Furmańczuk

Zobacz więcej

Dodaj komentarz