„From Scratch to Action”- sprawozdanie z międzynarodowego treningu kompetencji w Berlinie

Europe4Youth wraz z Berlińską filią Europe4Youth Deutschland zorganizowały w dniach od 07 do 14 października międzynarodowe szkolenie „From Skratch to Action”. Było ono nie tylko skierowane ku menedżerom pracującym w istniejących już organizacjach pozarządowych, ale także ku młodzieży dopiero planującej założyć taką organizację w przyszłości.

23 uczestników z 10 krajów (tj.: Polska, Niemcy, Litwa, Dania, Estonia, Rumunia Bułgaria, Czechy, Włochy, Słowacja) zebrało się w Berlinie by przez ten czas skupić się na podniesieniu oraz wypracowaniu własnych zdolności w strategicznym zarządzaniu organizacją pozarządową. Poprzez nieformalną naukę, aktywne uczestnictwo, wspólne dyskusje, pracę w grupach, oraz wymianę doświadczeń uczestnik zdobywał wiedzę oraz umiejętności do tego, by stworzyć od podstaw organizację, by móc potem w niej działać. W rezultacie na koniec tego tygodnia powstały modele organizacji, które mogły być przykładami praktycznych rozwiązań, jak i dobrymi bazami do powstania własnych organizacji.

07 października był dniem przyjazdu uczestników (niektórzy z powodu różnych zawirowań przybyli dopiero w dniu następnym) i ich integracji podczas kolacji oraz wieczoru powitalnego. Już podczas pierwszych minut spotkania bardzo szybko nawiązano kontakt i wiele razy słychać było dyskusje oraz śmiech.

Pierwszą połowę drugiego dnia poświęcono na zapoznanie się z tygodniowym planem oraz poprzez aktywne uczestnictwo: ustaleniem zasad, jakie będą obowiązywały uczestników podczas szkolenia. Następnie poprzez przydzieloną listę zadań (zebranie listy kontaktów uczestników, zrobienie grupowego zdjęcia, ułożenie piosenki o projekcie, zbudowanie kilkupoziomowej wieży itd.) uczyliśmy się współpracować ze sobą tak, by wykonać powierzoną nam „misję”.
Po południu skupiliśmy się nad pojęciem „zarządzanie” oraz rodzajami struktur organizacyjnych. Poprzez „grę zarządzanie”, w której użyto kart łatwiej było zrozumieć ważne pojęcia w zarządzaniu organizacyjnym: struktura, przywództwo, komunikacja, praca zespołowa, podejmowanie decyzji, role i zadania. Można także było określić jakie są wady oraz zalety poszczególnych struktur i określić jakie organizacje mają cechy danej struktury.
Poruszany był także temat etapów przygotowywania strategii, czyli praca nad strategicznym zarządzaniem w organizacji pozarządowej (m.in. analiza środowiskowa, analiza potrzeb; formułowanie misji i wizji, celów strategicznych…). Pół godziny przed kolacją był czasem na „refleksje grupowe” (z tym samym podziałem uczestników na inne dni), podczas którego można było się podzielić refleksjami, przemyśleniami, opiniami dotyczącymi mijanego dnia. Wieczorem uczestnicy podzielili się na narodowe grupy i pracowali nad zaprezentowaniem swoich organizacji, przedstawiając najważniejsze informacje.

Rysunek2

FOT. PAULINA LEWANDOWSKA

W środę prezes stowarzyszenia Europe4youth przedstawił uczestnikom „Europejską Młodzieżową Politykę”, jej historię od 1987 roku, cele, pola zainteresowań oraz problemy, jakie porusza. Następnie w grupach (do których wcześniej się przypisaliśmy i w których pracowaliśmy do końca projektu) rozpoczęliśmy „tworzenie” naszej organizacji. Współpracę zaczęliśmy od zanalizowania potrzeb i środowiska do stworzenia organizacji. Najlepszą metodą była analiza PEST (Political, Economic, Social, Technological dimensions) i przedstawienie zaistniałych problemów w postaci drzewa. Musieliśmy sobie odpowiedzieć na takie pytania jak: Po co się tworzy? Jak będzie działać? Co jest głównym obszarem? Następnie skupiliśmy się na stworzeniu misji, wizji oraz celów naszej organizacji. Na zakończenie dnia odbył się międzynarodowy wieczór, podczas którego degustowaliśmy narodowe, tradycyjne specjały z krajów uczestników. W międzyczasie zagraliśmy w grę w której trzeba było rzucić kostką i do każdego numeru było przypisane jedno zadanie, np. przekonać innych, dlaczego trzeba pokochać dany kraj, zaśpiewać piosenkę narodową, czy zaprezentować tradycyjny taniec.

W środku tygodnia, w czwartek uczestnicy szkolenia spędzili dzień na mieście. Pierwszym punktem była zabawa w LaserGame (laserowy paintball). Tu osoby w jednej drużynie musieli współpracować i zdobywać punkty, jednocześnie broniąc się przed przeciwnikami. Następnie organizatorzy zaplanowali grę miejską- mieliśmy wyznaczone zadania, które musieliśmy zrealizować w grupach. Dzień był deszczowy i chłodny, także szybko skończyliśmy zadania i szybko dotarliśmy do naszego noclegu, gdzie czekał na nas grill.
Piątek był kontynuacją prac w grupach wykonywanych dwa dni wcześniej. Tym razem skupiliśmy się na odkrywaniu kompetencji, praktycznych rozwiązaniach jak i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Następnie poszukiwaliśmy „właściwej drogi” do bycia dobrym menadżerem, w ogóle jakie są ich typy i odkrywaliśmy to, w jaki sposób można pracować wydajniej. Wieczór był kolejnym integracyjnym i nocnym wyjściem na miasto.
Następnego dnia głównym i najważniejszym punktem były rozmowy z członkami zarządów organizacji. Opowiedzieli oni o swoich początkach, początkach organizacji, oraz o przyszłości. Każdy z uczestników miał szansę na zadawanie nurtujących go pytań oraz zasięgniecie wiedzy ekspertów w sprawach zarządzania organizacją.

W ostatnim dniu intensywnej pracy uczestnicy w narodowych grupach przedstawiali etapy rejestrowania pozarządowej organizacji w ich kraju, a następnie porównali trudności w rejestracji. Ostatnim ważnym punktem wspólnej pracy było końcowe kreowanie modelu organizacji pozarządowej i planowanie akcji, która byłaby realizowana w przyszłości.
Na zakończenie liderzy prosili uczestników o ocenę całościową tego szkolenia, uzupełnienie ankiety i podzieleniem się ze wszystkimi refleksją dotyczącą całego tygodnia. Na pożegnanie urządzili imprezę, która trwała do białego rana. Niektórym ciężko było wstać następnego dnia, by wyjechać, a niektórzy po prostu nie spali całą noc. Z sobą oprócz materiałów, nowo zdobytej wiedzy, doświadczenia, wzięliśmy także mnóstwo pięknych wspomnień, a co najważniejsze zdobyliśmy nowych przyjaciół, z którymi utrzymamy kontakt.

Paulina Lewandowska

Zobacz więcej

Bażant

Bażant

Co się dzieje w Campusie Majdanek, wie nasz Bażant.