Od Seulu do Rio. Podsumowanie konferencji

Wpływ idei olimpijskiej na kulturę końca XX i początku XXI wieku oraz rola mediów w jej rozpowszechnianiu to główne zagadnienia, nad którymi zastanawiali się naukowcy podczas III Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej Igrzyskom Olimpijskim. Jej organizatorem była Katedra Języka Mediów i Komunikacji Społecznej KUL oraz Zakład Komunikacji Społecznej UMCS i Polskie Towarzystwo Retoryczne. Patronat nad konferencją objął Polski Komitet Olimpijski.

To była już trzecia konferencja poświęcona Igrzyskom Olimpijskim (dotychczas: maj 2009 i maj 2014), tym razem obejmująca analizą okres przełomu XX i XXI wieku. Od Seulu do Rio. Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1988-2016 (sport, retoryka, wartości, polityka, ekonomia, kultura) pod takim hasłem, blisko 25-osobowa grupa naukowców z całej Polski, analizowała szczególnie zjawisko mediatyzacji, coraz wyraźniejszego uzależniania życia publicznego od mediów, także w obszarze sportu. Naukowcy podkreślali, że ostatnie ćwierćwiecze to czas obfitujący w różnorodne konteksty medialne, retoryczne, obyczajowe, polityczne czy popkulturowe, czas wciąż wywołujący żywe wspomnienia i emocje – także te sportowe. Owocem konferencji będzie bogate w różnorodne ujęcia opracowanie monograficzne.

Konferencja odbyła się w Hotelu Renesans w Zamościu.


Pracownicy Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej (od lewej): dr Wojciech Wciseł, dr Olga Białek-Szwed, dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL (kierownik Katedry).

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz