Rusza IV Edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach

48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, cenne nagrody rzeczowe (rower, aparaty fotograficzne, zegarki, głośniki, słuchawki) ufundowane przez sponsorów oraz staże w redakcjach. To wszystko czeka na laureatów Olimpiady Wiedzy o Mediach, której IV edycja właśnie ruszyła. Partnerem i organizatorem regionalnym Olimpiady jest nasz Instytut, a patronat nad całością objęli Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

W zeszłym roku wpłynęło ponad 120 zgłoszeń na etapie wojewódzkim, a 5 reprezentantów z naszego regionu zostało laureatami.

Zainteresowani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do 13 października 2017 r. powinni wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy (http://owm.id.uw.edu.pl/rejestracja/). Następnie przesyłać do 13 listopada 2017 r. na adres Komitetu pracę dotyczącą mediów, w formie eseju (maksymalnie 10.000 znaków), filmu (maksymalnie 15 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu.

W tym roku tematami są:

1. Swój i obcy – jak przedstawiać inne religie i kultury w mediach?
2. Odpowiedzialność za słowo
3. Internet jako źródło (dez)informacji
4. Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza
5. Reklama – manipulacja czy zachęta

Olimpiada ma charakter trzyetapowy. W drugim etapie odbywającym się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uczniowie piszą test wiedzy o mediach. Dziesięciu najlepszych kwalifikuje się do etapu centralnego odbywającego się w marcu 2018 r. w Warszawie.

Więcej informacji na stronie głównej organizatora oraz na facebookowym funpageu komitetu wojewódzkiego i stronie KUL.

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz