Posiedzenie Plenarne Rady IDiKS

Przypominany o Posiedzeniu Plenarnym Rady Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i przedstawicieli studentów, które odbędzie się 24 września 2013 r. o godz. 10.00, sekretariat – p. C-34.

Program posiedzenia

 1. Przyjęcie programu posiedzenia
 2. Przedłożenie Ks. Dziekana prof dr hab. Stanisława Fela
 3. Podziękowania: – Pani Sekretarz IDiKS
  – adiunktom przygotowującym się do kolokwiów habilitacyjnych i doktoratów
  – autorom publikacji (czerwiec-wrzesień)
  – inicjatorom i uczestnikom działań promocyjnych.
 4. Ostateczna redakcja planu zajęć 2013-1014
 5. Harmonogram pracy Rady w roku akademickim 2013-2014
 6. Promocja kierunku: inicjatywy, odpowiedzialni, środki
 7. Czasopisma IDiKS
 8. Kandydatury do odznaczeń
 9. Terminowe uzupełnianie Polonu, oświadczenia o prawach autorskich, syllabusy i karty przedmiotów.
 10. Wolne wnioski

 

Zobacz więcej