PILNE! Płatne staże dla studentów dziennikarstwa

Wspaniała wiadomość na progu nowego roku akademickiego! Nasi studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej KUL będą mogli odbywać płatne czteromiesięczne staże w mediach oraz firmach i organizacjach otoczenia medialnego. To doskonała okazja wykazania się i zdobycia nowych umiejętności, ale także doskonały start do przyszłej kariery. W trakcie staży studenci będą mieli dostęp do zasobów wiedzy konkretnych mediów oraz możliwość uczenia się od najlepszych dziennikarzy i pracowników mediów. Studenci odbędą staże dzięki projektowi „Dziennikarz na stażu – Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL”, który uzyskał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Studiujesz? Praktykuj!”.

Każdy staż będzie realizowany w oparciu o program stworzony przy współpracy z przyjmującym stażystę pracodawcą, dzięki czemu student będzie rozwijał rzeczywiście oczekiwane przez pracodawców kompetencje oraz wykonywał zadania właściwe dla danego środowiska pracy. Program stażu będzie również podlegał ocenie pod kątem zgodności planowanych działań z efektami kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, tak żeby studenci mogli wykorzystać w praktyce zdobyte podczas studiów wiedzę i umiejętności. Studenci otrzymają stypendium, a w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania także refundację kosztów noclegów i przejazdów lokalnych.

Projekt „Dziennikarz na stażu – Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL” rozpocznie się w pierwszym kwartale 2018 roku i zapewni staże 78 studentom naszego kierunku. Liderem merytorycznym i współautorem projektu jest dr Wojciech Wciseł z IDiKS KUL.

O szczegółach projektu, rekrutacji i jego realizacji będziemy informowali na naszej stronie.

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Comment (1) Write a comment

  1. Super. Bardzo chętne skorzystam z czegoś takiego. Czekam na więcej informacji

Dodaj komentarz