Pierwsze w Polsce – Research dziennikarski i kultura medialna

Pierwsza w Polsce specjalność z zakresu: Research dziennikarski i kultura medialna. Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2013/2014 będą mieli do wyboru jedną z czterech specjalności. Wśród nich jest Research dziennikarski i kultura medialna. IDiKS jest pierwszym w Polsce instytutem oferującym studentom specjalność w tym zakresie.

Podstawą pracy każdego medium są grupy researcherów wyszukujące i opracowujące informacje medialne. Każdy adept dziennikarstwa rozpoczyna swoją przygodę medialną właśnie od pracy researchera, dlatego też przygotowaliśmy program specjalności, dzięki któremu absolwent będzie przygotowany teoretycznie i praktycznie do pracy w mediach.


Research dziennikarski i kultura medialna

Nowa specjalność obejmuje zajęcia pogrupowane w trzy bloki tematyczne, które w mają charakter przede wszystkim warsztatowy.

Research dziennikarski

lok poświęcony wybranym dziedzinom kultury i życia społecznego – turystyce, rodzinie, obyczajowości, sztuce, religii, historii, kształtować ma postawę dociekliwego poszukiwacza atrakcyjnych dla odbiorcy tematów. Absolwent specjalności będzie posiadał umiejętności: poszukiwania, selekcjonowania i sprawdzania informacji z różnych dziedzin, wykorzystania wiedzy teoretycznej i własnych obserwacji do realizacji tematów od pierwszego do ostatniego etapu pracy (od znalezienia i sformułowania do dogłębnego opracowania w wybranym gatunku dziennikarskim i opublikowania). Przykłady przedmiotów:

  • Dziennikarstwo podróżnicze, religijne, historyczne,
  • Rodzina i projekty tożsamościowe,
  • Wydarzenia artystyczne w mediach,
  • Research dziennikarski w praktyce.

Kompetencje uczestników procesu komunikowania

Blok ten pozwoli praktycznie zastosować wiedzę z zakresu kultury mediów, by świadomie i odpowiedzialnie tworzyć przekazy medialne poprzez tzw. dziennikarstwo mobilne (telefony komórkowe, internet), szczególnie w celu budowania koniecznego w mediach pluralizmu. Absolwent będzie świadomym nadawcą, ale i krytycznym odbiorcą przekazów medialnych. Przykłady przedmiotów:

  • Strategie oporu w nowych mediach,
  • Kultura newsów, 
  • Dziennikarstwo mobilne,
  • Dziennikarstwo precyzyjne,
  • Kultura popularna.

Badania mediów

Blok Badania mediów przygotowuje do realizacji projektu badania medioznawczego. Zajęcia w formie warsztatowo-wykładowej (Analiza wizerunku, Techniki badań medialnych) mobilizują do samodzielnego postawienia problemu, wpisania go w kontekst teoretyczny, zbudowania narzędzia do badania, przeprowadzenia go i rozpowszechnienia wyników w publikacjach dziennikarskich. Zdobyta wiedza i doświadczenie dadzą absolwentom dodatkowy atut na medialnym rynku pracy: może on poszukiwać pracy nie tylko w mediach, ale i w instytucjach badawczych, specjalizujących się w badaniu przekazów medialnych.

Joanna Szegda

Joanna Szegda

Asystent w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Zainteresowania naukowe to nowe media, nowe formy dziennikarstwa i Web 2.0. Pasje to podróże i gotowanie.