Olimpiada Wiedzy o Mediach – Lubelskie w czołówce!

owm2016W wymaganym terminie do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach zgłosiło się z naszego regionu 120 uczniów. To imponujący wynik, którego mogą pozazdrościć nam inne województwa w Polsce! Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL jest wyłącznym organizatorem regionalnego etapu Olimpiady. Właśnie dziś upływa termin przesyłania prac przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych (szczególnie klas maturalnych) zgłoszonych do regionalnego etapu Olimpiady.

Zarejestrowani uczniowie przesyłają tradycyjną pocztą pracę dotyczącą mediów do dn. 14 listopada na jeden z poniższych tematów:

1. Ironia, hejt, mowa nienawiści – co można, a czego nie wolno tolerować w mediach.
2. Wpływ mediów na portret współczesnego mężczyzny/współczesnej kobiety.
3. Inforozrywka – nobilituje czy degraduje dziennikarza?
4. Dziennikarz w służbie lokalnej społeczności.
5. Komunikacja w erze cyfrowej

Prace wraz z załącznikami (do pobrania na stronie: kwm.kul.pl) należy przesłać na adres:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
ul. Droga Męczenników Majdanka 70
20-325 Lublin
z dopiskiem:
Komitet Organizacyjny Olimpiady Wiedzy o Mediach w Lublinie

Na podstawie oceny tych prac wyłaniani są uczestnicy etapu okręgowego, którzy w wyznaczonym dniu (16 grudnia 2016 r.) rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach (miejsce: KUL, GG przy Al. Racławickich w Lublinie). Z każdego okręgu wyłonionych zostanie 10 laureatów eliminacji okręgowych, którzy otrzymają prawo do udziału w eliminacjach centralnych.

W marcu 2017 r. najlepsi z Okręgu (10 osób) pojadą na dwudniowe Eliminacje Centralne do Warszawy. Tam będą pisać kolejny test (1 dzień) – 48 uczestników zostanie laureatami Olimpiady, tym samym będzie miało prawo wyboru indeksu uczelni zgłoszonej do współorganizowania Olimpiady. W dniu następnym 12 najlepszych może uczestniczyć w quizie i walczyć o nagrody rzeczowe (2 dzień).

Więcej informacji na stronie: kwm.kul.pl lub kwm.id.uw.edu.pl

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz