Olimpiada Wiedzy o Mediach – Zaproszenie!

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych (szczególnie klas maturalnych) do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach (o charakterze interdyscyplinarnym), który daje możliwość ubiegania się o indeks na kierunki dziennikarskie większości polskich uczelni.
Olimpiada składa się z 3 etapów:

Etap 1:
1. Zainteresowani rejestrują się na stronie internetowej: http://kwm.id.uw.edu.pl/ do dn. 16 października 2015r.
2. Zarejestrowani uczniowie przesyłają tradycyjną pocztą pracę dotyczącą mediów do dn. 13 listopada na jeden z poniższych tematów:
– Dziennikarz w służbie lokalnej społeczności
– Dziennikarz – odpowiedzialność za słowo
– Media w 2020r.
– Moja przyszła praca w mediach
– Komunikacja w erze cyfrowej
3. Prace wraz z załącznikami (do pobrania na stronie: kwm.kul.pl) należy przesłać na adres:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
ul. Droga Męczenników Majdanka 70
20-325 Lublin
z dopiskiem:
Komitet Organizacyjny Olimpiady Wiedzy o Mediach w Lublinie

Etap 2:
Na podstawie oceny tych prac wyłaniani są uczestnicy etapu okręgowego, którzy w wyznaczonym dniu (18 grudnia 2015 r.) rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach (miejsce KUL, GG przy Al. Racławickich w Lublinie). Z każdego okręgu wyłonionych zostanie 10 laureatów eliminacji okręgowych, którzy otrzymają prawo do udziału w eliminacjach centralnych.

Etap 3:
W marcu 2016r. najlepsi z Okręgu (10 osób) pojadą na dwudniowe Eliminacje Centralne do Warszawy. Tam będą pisać kolejny test (1 dzień ) – 48 uczestników zostanie laureatami olimpiady, tym samym będzie miało prawo wyboru indeksu uczelni zgłoszonej do współorganizowania olimpiady. W dniu następnym 12 najlepszych może uczestniczyć w quizie i walczyć o nagrody rzeczowe (2 dzień).

Więcej informacji na stronie: kwm.kul.pl lub kwm.id.uw.edu.pl.

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz