Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL zapraszają studentów na VII Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski, który odbędzie się 14 marca 2017 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C-1030 (Aula Muzykologii) o godz. 14.00. Konkurs jest przeznaczony dla studentów. Zgłoszenia można przesyłać do 8 marca 2017 r.

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
– artystycznej,
– retorycznej,
– wypowiedzi improwizowanej
– interpretacji tekstu biblijnego.

Uczestnik bierze udział w jednej, wybranej przez siebie kategorii. W zależności od wybranej kategorii na konkursie należy:
– przedstawić z pamięci wybrany tekst literacki (kategoria artystyczna),
– przedstawić z pamięci przygotowaną mowę retoryczną na dowolny, wybrany przez siebie temat (kategoria retoryczna),
– zapoznać się wcześniej (od 10 marca) z przygotowanymi przez organizatorów hasłami tematycznymi i po wylosowaniu w trakcie konkursu konkretnego tematu i krótkim (1. min) przygotowaniu przedstawić mowę improwizowaną na ten temat (kategoria wypowiedzi improwizowanej),
– przedstawić z pamięci wybrany fragment Pisma Świętego (kategoria interpretacji tekstu biblijnego).

Czas przedstawienia (we wszystkich kategoriach) wynosi maksymalnie do 5 minut.
Kontakt i dodatkowe informacje: konkurs.oratorski.kul@gmail.com

REGULAMIN KONKURSU

Zapraszamy do udziału!

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz