Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niepełnosprawni – w pełni aktywni!”

Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością, ich funkcjonowanie na rynku pracy oraz poznanie możliwości i problemów z którymi przychodzi im się mierzyć na rynku pracy – to tematyka konferencji, której jedną z organizatorek jest Aneta Dyrla, studentka ostatniego roku studiów magisterskich Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Z tym większą satysfakcją zapraszamy do udziału w tej konferencji, którą patronatem objął Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, a patronaty medialne objęło m.in. Coś Nowego, Radio Lublin, Radio Centrum, Magazyn Studentów Wydziału Politologii UMCS „Polformance” oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Konferencja odbędzie się w 19 maja 2017 r. od godziny 09:00 w Collegium Jana Pawła II w Lublinie, sala C-1031. Szczegóły w rozwinięciu.


Poprzez ukazanie wartości oraz możliwości, jakimi dysponują osoby z niepełnosprawnością należy zastanowić się nad istniejącym programem wsparcia i na bieżąco dokonywać modyfikacji, które przyczynią się do budowania sieci wsparcia, przygotowującej do samodzielnego życia w społeczeństwie z poszanowaniem podmiotowości każdej osoby. Rzeczywisty sprzeciw wobec zjawiska wykluczenia społecznego oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, jest nieodzownym elementem poprawy jakości życia, wyrównywania szans oraz godnego życia.
Konferencja umożliwi przeprowadzenie dyskusji w szerokim gronie specjalistów o problemach, z jakimi zmaga się osoba z niepełnosprawnością, nie tylko w codziennym życiu, ale także na prężnie rozwijającym się rynku pracy. Konferencja będzie również okazją do tego, aby poznać osoby, które wykazały ogromną siłę charakteru oraz determinację i pomimo niepełnosprawności osiągnęły sukces zawodowy.

Debata będzie koncentrowała się wokół:
– Przedsiębiorstw, które swoimi działaniami sprzyjają tworzeniu przyjaznego klimatu społecznej integracji osób z niepełnosprawnościami
– Przedsiębiorstw, które poprzez zastosowanie konkretnych środków i narzędzi zbudowały miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami
– Organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne i ich funkcjonowanie w społeczeństwie
– Możliwościach osób niepełnosprawnych oferowanych przez organizacje rządowe
– Psychologicznego ujęcia niepełnosprawności oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Więcej informacji w linku do wydarzenia na Facebooku.

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Comments (2) Write a comment

  1. Wojciech Wciseł

    Dziękujemy za informację. Organizatorzy zmienili adres wydarzenia – nanieśliśmy odpowiednią poprawkę. Pozdrawiamy. Redakcja

  2. Dlaczego w linku na facebooku jest zupełnie inna konferencja? Gdzie można dowiedzieć się więcej o tej?

Dodaj komentarz