Głosowanie na nominacje do Małego AKLAUDA 2015 – już wkrótce.

W porozumieniu Kołem Naukowym Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie organizujemy, w tym roku, po raz pierwszy, nagrodę dla Młodego Dziennikarza z terenu Lubelszczyzny.

Tegoroczny Plebiscyt jest ściśle powiązany z Akademickim Laurem Dziennikarskim i stanowi jego uzupełnienie. W ubiegłym roku laur został wręczony red. Alojzemu Gzelli. Mały i Duży AKLAUD stanowią jedno wydarzenie i osobne nominację, dla dziennikarzy młodych oraz tych z największym dorobkiem.

Tegoroczna edycja odbędzie się 24 kwietnia 2015 roku – w Auli im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL wyłoniło 4 kandydatów, którzy z jego ramienia zostali nominowani, w tegorocznej, pierwszej edycji konkursu.

Nominację otrzymują:

Marek Targoński – Radio eR
Magdalena Gładysz – Nowy Tydzień w Lublinie
Magdalena Choma – Radio Freee
Paula Fabiańczyk – Wschodnia.TV

Zasady głosowania:

Na przedstawione nominacje głosują wszyscy studenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.

W tym roku głosowanie na KUL będzie odbywać się za pomocą ankiety internetowej. Na Dziennikarstwie i Komunikicji Społecznej UMCS, gdzie również wyłoniono 4 młodych dziennikarzy, studenci oddają głosy w wersji tradycyjnej. Już 18 marca nastąpi wspólne podsumowanie polegające na wyłonieniu 3 kandydatur. Wybrane sylwetki zostaną poddane pod opinie Kapituły AKLAUDA, po czym nastąpi uroczyste wręczenie nagrody dla jednej z przedstawionych osób.

Cel konkursu:

o Zależy nam, żeby uświadomić młodym dziennikarzom, iż na najwyższe standardy warto pracować już od samego początku. Chcemy pokazać, że doceniamy nie łatwe początki i obserwujemy ich kariery, co najważniejsze – wspieramy.
o Media miejscowe są ważną składową inicjatyw ogólnokrajowych. Jak wiadomo, dobre inicjatywy, ale i złe nawyki przychodzą oddolnie. Właśnie o tę „oddolność” chcielibyśmy zadbać.

Kogo nagradzamy: 

o Chcemy nagrodzić osoby, które nie mają jeszcze dorobku dziennikarskiego, ale wykazują się profesjonalizmem. – umownie osoby do 35 r. życia.
o Skupiamy się na mediach lokalnych ( woj. lubelskie), bo to od nich wszystko się zaczyna. Ogólnopolskie informacje wywodzą się z informacji regionalnych, wydarzenia rodzime przeistaczają się w te interesujące i wpływające na ogół obywateli.

Cechy, którymi należy się wykazać, by zdobyć nasze uznanie to przede wszystkim:

o zaangażowanie w wykonywaną pracę

o obowiązkowość

o wnikliwe, rzetelne osądy

o stosowanie się do zasad etyki, które wdrażane są nam już na początku ścieżki edukacyjnej, w szkołach wyższych, jak i w trakcie trwania szkoły średniej.

Głosowanie rozpocznie się wraz z zarządzeniem starostów poszczególnych lat i potrwa do 17 marca.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Zobacz więcej

Dodaj komentarz