Projekty


Brak zdjęcia we wpisie

IDiKS i jego pracownicy realizują i są partnerami w licznych projektach finansowanych ze środków zewnętrznych. Pracownicy IDiKS sami również chętnie włączają się w działania licznych organizacji i ich agend służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Poniżej prezentujemy najciekawsze projekty – już zakończone i obecnie realizowane przez IDiKS.


Studenci w „Dziennikach” o cudzoziemcach

Studenci w „Dziennikach” o cudzoziemcach

Studia, praca, rozrywka? Choć dla nich doba też ma 24 godziny to jednak znaleźli czas, by poświęcić go słusznej sprawie! Asia, Justyna, Aneta, Dominika, Sylwia, Kasia, Patrycja, Eleni i Damian sprawnie montują audycje radiowe, moderują posty na Facebooku, a ostatnio prz[...]

Lublin, 1-2 kwietnia 2014 rok W 2014 roku mija 30 lat od utworzenia Katedry Socjologii Kultury, której tradycje od 5 lat są kontynuowane i rozwijane przez pracowników Katedry Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. W związku z tym pragn[...]

Media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej

Media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej

Dziennikarze i ludzie nauki, studenci, odbiorcy mediów i cudzoziemcy, przedstawiciele władz centralnych i samorządowcy oraz osoby na co dzień pracujące z cudzoziemcami, uchodźcami, imigrantami, m.in. pracownicy socjalni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariu[...]

Integracja w globalnej wiosce

Integracja w globalnej wiosce

Projekt Integracja w globalnej wiosce. Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej w środowisku lubelskim (Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich). Realizator wiodący Stowarzyszenie Solidarności Globalnej Partnerzy merytory[...]

W krainie legend i multimediów

W krainie legend i multimediów

Projekt W krainie legend i multimediów. Edukacja kulturalna dzieci uchodźców połączona z powstaniem multimedialnego pakietu edukacyjnego (Fundacja Orange). Realizator Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Partnerzy merytoryczni Instytut Dziennikarstwa i Komunik[...]