Działania naukowe


idiks.orgW tej sekcji przedstawiono zadania badawcze, które są aktualnie realizowane, a także zestawienia dotychczasowych dokonań naukowych pracowników instytutu. Z uwagi na ogrom zasobów informacje to zostały zaprezentowane w podziale na poszczególne katedry, istniejące w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


Katedra Komunikacji Wizualnej
Katedra Kultury Medialnej
Katedra Realizacji Filmowej i Telewizyjnej
Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej
Katedra Teorii i Praktyki Komunikacji Radiowej
Katedra Teorii i Zastosowań Tekstu
Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii