Nauka

Działania naukoweProjektyMedia Sphere JournalKonferencje naukowe

Konferencja naukowa IDiKS - 11 maja 2011 r.

W dziale Nauka zostały zaprezentowane trzy główne aspekty aktywności naukowej pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Działania naukowe
W tej sekcji przedstawiono zadania badawcze, które są aktualnie realizowane, a także zestawienia dotychczasowych dokonań naukowych pracowników IDiKS.

Projekty
W tej sekcji zostały zebrane informacje o licznych projektach finansowanych ze środków zewnętrznych, które realizują lub są partnerami pracownicy IDiKS. Nasi pracownicy również sami chętnie włączają się w działania licznych organizacji i ich agend służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Media Sphere Journal
Jest to projekt czasopisma naukowego działającego przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Projekt został zainicjowany przez doktorantów KUL, a jego celem jest promowanie i upowszechnianie wyników badań i refleksji naukowych młodych naukowców z dziedziny nauk o mediach i komunikowaniu.