FENIX 2016 dla prof. Leszka Mądzika

Prof. dr Leszek Mądzik

Prof. Leszek Mądzik

Prof. Leszek Mądzik został wyróżniony Nagrodą Główną Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2016. Laureatów konkursu ogłoszono podczas inauguracji XXII Targów Wydawców Katolickich na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrodę, w imieniu Laureata, odebrał prof. Karol Klauza, dyrektor IDiKS. Z Laureatem rozmawiali reporterzy Passion TV.

 

Prof. Leszek Mądzik, pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, wykładowca w IDiKS, w 1969 r. założył Scenę Plastyczną KUL, w ramach której był autorem piętnastu spektakli. Jest ponadto autorem kilkunastu scenografii w teatrach m.in. w Polsce, Portugalii, Francji i Niemczech. Jest wykładowcą w kilku szkołach artystycznych, profesorem poznańskiej ASP, uczestnikiem kilkudziesięciu festiwali teatralnych na pięciu kontynentach.

Jest projektodawcą Muzeum Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, a także laureatem wielu nagród i odznaczeń (m.in. Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża Zasługi, Srebrnego Medalu Gloria Artis, wyróżnienia specjalnego Totus). O swojej twórczości pisze: „Miłość, wiara, świętość, przerażenie, poczucie skończoności, śmierć – oto co zaludnia przestrzeń spektakli”.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze, wyróżnienia przyznano również w innych kategoriach:

  • Feniks Diamentowy otrzymał w tym roku kard. Gerhard Ludwig Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, za dzieło „Dogmatyka Katolicka”.
  • Nagrodę specjalną „Księga Życia”, którą honorowane są osoby za szczególne osiągnięcia dla życia społecznego, otrzymali rodzice Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
  • Feniksa Specjalnego za książkę „966. Chrzest Polski” otrzymał w tym roku prof. Krzysztof Ożóg.
  • Mały FENIKS, przyznawany osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym na polu promocji książki religijnej w mediach, w tym roku trafił do Polskiego Radia.
  • Małego Feniksa Specjalnego otrzymał tygodnik katolicki „Niedziela” w 90-lecie swojego istnienia.

W literaturze starochrześcijańskiej Feniks stał się symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa, który zwycięsko powstał z żaru cierpień i śmierci. Feniks zatem w odniesieniu do wydawnictw katolickich i Targów Wydawców Katolickich, które co roku odbywają się w oktawie Wielkanocy, ma przypominać wydawcom o ich misji i o celu, jakim ostatecznie jest Zmartwychwstały Chrystus, który „jeśli nie zmartwychwstał, daremne jest – jak pisze Apostoł Paweł – nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara”…

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz