Mroczny świat

Reportaż radiowy Mroczny świat, autorstwa Bartka Koterby – studenta IDiKS KUL, zdobył wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2012. Praca powstała w 2011 r.

Opiekę artystyczną i dydaktyczną nad projektem sprawowała dr Małgorzata Żurakowska z Katedry Teorii i Praktyki Komunikacji Radiowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Egzorcyści mówią, o trudnych problemach zniewoleń wewnętrznych osób, które nieświadomie czy też z pełną determinacją, pozwalają pustoszyć swój duchowy świat. Bo tylko, na płaszczyźnie Bożego ducha, możemy mierzyć się z mocami ciemności, i odnosić nad nimi zwycięstwo.

Zobacz więcej

Małgorzata Żurakowska

Małgorzata Żurakowska

Od 2008 do chwili obecnej jest adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikowania Społecznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dziennikarka Polskiego Radia Lublin (od 1997 r.) w Redakcji Publicystyki Społeczno-Kulturalnej. Od 2003 r. piastuje funkcję kierownika tej redakcji.