Milena Cielemęcka najlepszą absolwentką IDiKS w 2016 roku

dsc05622Na palcu pierścień KUL, w dłoni dyplom uznania, a w sercu wielka duma i satysfakcja. Mgr Milena Cielemęcka została najlepszą absolwentką Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL w 2016 roku. To już kolejna absolwentka kierunku, która została uhonorowana pierścieniem KUL za najwyższą średnią ocen wśród absolwentów opuszczających mury naszego Instytutu. Pierścień został wręczony podczas tradycyjnego spotkania opłatkowego dla pracowników i studentów IDiKS KUL.

Mgr Milena Cielemęcka związała się z IDiKS KUL w 2011 roku rozpoczynając studia licencjackie. Zakończyła je obroną pracy pt. Uwarunkowania socjalizacji konsumenckiej dzieci napisanej pod okiem dr Anety Dudy. Po otrzymaniu licencjatu kontynuowała naukę na drugim stopniu studiów w IDiKS, które w tym roku ukończyła broniąc pracę magisterką pt. Skuteczność Public Relations i reklamy w świetle wywiadów z wybranymi przedsiębiorcami z województwa lubelskiego. Promotorem pracy był dr hab. Robert Szwed.

Najlepsza absolwentka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL w 2016 roku pracuje obecnie w branży PR. Gratulujemy wyróżnienia i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz