Medialne ramy tożsamości – relacja Passion TV

Refleksja nad tożsamością w mediach, jej ramami w przestrzeni medialnej oraz wspomnienie śp. Ojca prof. Leona Dyczewskiego wyznaczały kierunek refleksji naukowej podczas konferencji, która odbyła się w ubiegły weekend na KUL. Organizatorami tej inicjatywy byli bliscy współpracownicy Ojca Dyczewskiego z Katedry Kultury Medialnej i Katedry Socjologii Kultury i Religii KUL. Zapraszamy na relację Passion TV.

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz