Media Sphere Journal

Media Phere Journal logoMedia Sphere Journal to projekt czasopisma naukowego działającego przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Został on zainicjowany przez doktorantów KUL, a jego celem jest przede wszystkim promowanie i upowszechnianie wyników badań i refleksji naukowych młodych naukowców z dziedziny nauk o mediach i komunikowaniu.

Aktualnie odbywają się prace nad dopięciem tego ambitnego projektu od strony formalnej i organizacyjnej. Już niebawem w serwisie idiks.org będzie można ujrzeć wyniki wysiłków zespołu redakcyjnego.