Media dla biednych

plakat

Media dla biednych?
5 listopada o godz. 11:00 na auli Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej odbył się Międzynarodowy Panel Dyskusyjny pod tytułem „Media dla biednych”. Na to wydarzenie przybyło kilku przedstawicieli różnych narodowości: Niemiec, Ukrainy i Litwy. Spotkanie rozpoczął dr Wojciech Wciseł, który przybliżył nam sens panelu oraz poruszył kwestię roli mediów w przedstawianiu biedy i ubóstwa.

Następnie zabrał głos prof. dr hab. Karol Klauza – dyrektor Instytutu, który trafnie i bardzo dobitnie zdefiniował pojęcie ubóstwa. Przytoczył m. in. słowa Jana Pawła II z 1981r. określające typologię człowieka biednego – „Ubogim w duchu jest człowiek bogaty, który nie zamyka swego serca, lecz sprzeciwia się nieludzkim sytuacjom, utwierdzającym ubóstwo i niedolę wielu ludzi”; „Kościół zajmując się ubogimi robi to nie dla tego, by przysłużyć się mediom, lecz by zbawić człowieka w człowieczeństwie”.
Wprowadzenie to ukazało lepszą perspektywę w czasie dalszego przebiegu wydarzenia.

Jako pierwsza zabrała głos przedstawicielka Radia eR – Katarzyna Koguciuk, prezentując działania podejmowane przez radio w ramach projektu FIO. Obejrzeliśmy dwa spoty przedstawiające naukę kultury innych państw oraz otrzymaliśmy dźwiękowe zaproszenie na audycję „Kalejdoskop kultur”.
Później przemówił Tomasz Danielewicz – koordynator Grupy Medialnej, Stowarzyszenia Solidarności Globalnej – pod hasłem „Media w służbie integracji, czyli student potrafi”. Przedstawił krótko działalność Grupy Medialnej, zwracając uwagę na to, iż ogromną rolę pełnią w niej wolontariusze -studenci, których zadaniem jest pomoc i pokazanie działań na rzecz integracji międzynarodowej.
Następnie rozpoczęła się dyskusja, której moderatorem była dr Olga Białek- Szwed.
Uczestnikami byli: ks.Mieczysław Puzewicz- Dyrektor Radia eR; Jacek Wnuk- Prezes Centrum Wolontariatu; dr Thomas Möltgen- Caritas Diec z Kolonii (Niemcy); Erika Speičytė- Ruschhoff- Caritas Diec z Wilna (Litwa); Oksana Tsymbaliuk- koordynatorka projektu „Twarze Lublina”, dziennikarka z Ukrainy. Tłumaczem była Angelika Kubicka.
Dr Białek Szwed rozpoczęła dyskusję od krótkiego wprowadzenia, w którym mówiła, iż bieda zdarzyć się może każdemu i często postrzegana jest w świecie jako konsekwencja bezrobocia, niepełnosprawności, jakiegoś nieszczęścia. Jest konsekwencją tzw. nieporadności życiowej. Współczesne polskie media opisują biedę, nie do końca ją rozumiejąc, a wręcz przedstawiając w negatywnym świetle.
Prowadząca zadała pytanie: Czy bieda jest tematem ważnym?
Uczestnik z Niemiec stwierdził, że jest to problem bardzo ważny, gdyż społeczeństwo się starzeje. Tu pojawia się problem domów starców. W tym wszystkim bardzo ważna jest strona socjalna.
Natomiast przedstawicielka Litwy zaskoczyła nas faktem, że jej rodacy kierują się prostymi rozwiązaniami. Jeśli żyje się im źle, to przeprowadzają się lub zmieniają miejsce pracy.
Ks. Puzewicz wyjaśnił, że do rozwiązywania pewnych problemów nie są potrzebne media, ale możemy zrobić to sami.
Mieliśmy okazję zobaczyć dwa spoty, bezpłatnie publikowanie w telewizji, które dotyczyły kontrastu pomiędzy biednymi, a bogatymi ludźmi. Podkreślały one globalne problemy, z których nie zdajemy sobie sprawy.
Zaś przedstawicielka Ukrainy uświadomiła nam jak wielka bieda panuje w jej kraju. Znaczącą rolę w zwalczaniu problemu niewiedzy pełnią tam media społecznościowe i wolontariat.
Na końcu podkreślono rolę, jaką odgrywa Caritas w pomocy długofalowej. Na Litwie została utworzona akcja pod hasłem: „Pomóż mi teraz, a ja Ci to w przyszłości oddam” dotycząca pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Zaś w Niemczech młodzi dziennikarze są wspierani przez starszych kolegów doświadczonych w branży.
Prowadząca podsumowując całą dyskusję stwierdziła, że już teraz powinniśmy myśleć o wizerunku i słowie, którym posługujemy się w mediach. Jednak w tym wszystkim nie jesteśmy sami – papież Franciszek wiele razy podkreślał ewangeliczne znaczenie ubóstwa dając do zrozumienia, że biedni mogą ubogacić świat.
Na zakończenie dr Wojciech Wciseł podziękował nam za obecność i zachęcił do przybycia za rok.

Zobacz więcej

Dodaj komentarz