Lublin, 1-2 kwietnia 2014 rok

W 2014 roku mija 30 lat od utworzenia Katedry Socjologii Kultury, której tradycje od 5 lat są kontynuowane i rozwijane przez pracowników Katedry Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. W związku z tym pragniemy podjąć dyskurs naukowy na temat relacji między kulturą i mediami. Jest to temat ogniskujący zainteresowania naukowe i badania pracowników Katedry Kultury Medialnej i Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Do tego dyskursu pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych tą tematyką na konferencję pt. „Kultura w mediach. Media w kulturze”, która odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2014 roku w Lublinie. Konferencja objęta jest patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka, Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana, Polskie Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego.

       Zachęcamy do zapoznania się z programem i do uczestnictwa w konferencji.

program KUL Kultura w mediach 1-2 kwietnia 2014

Zobacz więcej

Joanna Szegda

Joanna Szegda

Asystent w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Zainteresowania naukowe to nowe media, nowe formy dziennikarstwa i Web 2.0. Pasje to podróże i gotowanie.