Dziennikarza w oczach młodzieży - konkurs graffiti

Konkurs na projekt graffiti

Dziennikarz w oczach młodzieży – to tytuł konkursu na najlepszy projekt graffiti, organizowanego przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Katedrę Kultury Medialnej IDiKS KUL oraz Europejską Fundację Kultury Miejskiej. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do 20 maja 2013 r.

Katedra Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Europejska Fundacja Kultury Miejskiej zapraszają młodzież licealną i gimnazjalną województwa lubelskiego do wzięcia udziału konkursie na zaprojektowanie i wykonanie graffiti na płocie wokół budynków KUL-u przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie.Podstawowym celem Konkursu pt. Dziennikarz w oczach młodzieży jest ukazanie bogactwa alternatywnej sztuki jaką jest graffiti a także ukazanie w jaki sposób młodzież postrzega dziś osobę dziennikarza i jego pracę.

W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub grupowo. Zapraszamy osoby z Lublina i całego województwa lubelskiego. Uczestnicy konkursu powinni mieć ukończone 14 lat, posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie (karta zgłoszeniowa w załączniku) należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do 20 maja 2013 r. na adres e-mail: goskaczochra@kul.lublin.pl, pocztą tradycyjną na podany poniżej adres Organizatora, lub dostarczyć osobiście:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KULul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie, budynek nr 2 z dopiskiem „Konkurs graffiti”.

Szczegóły konkursu w regulaminie stanowiącym załącznik.

Regulamin konkursu graffiti - Dziennikarz w oczach młodzieży

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia do konkursu graffiti - Dziennikarz w oczach młodzieży

Karta zgłoszenia

Zobacz więcej

Grzegorz Winnicki

Grzegorz Winnicki

Od 2009 roku asystent w Katedrze Kultury Medialnej IDiKS. Doktorant w Instytucie Socjologii KUL JP II. Od 2010 roku prowadzi także zajęcia w Instytucie Pedagogiki KUL JP II.