Konferencja: Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego – ZAPROSZENIE

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, która odbędzie się 15 maja 2015 r. w Lublinie, Al. Racławickie 14, budynek Collegium Norwidianum, sala CN-208.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby, które w swojej działalności naukowej bądź zawodowej zajmują się zagadnieniami prawnoautorskiej ochrony twórczości naukowej i dydaktycznej. Trwałym efektem konferencji będzie recenzowana publikacja upowszechniająca wiedzę z zakresu prawa autorskiego. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnej recenzji. Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2015 r. Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej do dr. Grzegorza Tylca: grzegorztylec@kul.lublin.pl lub dr. Wojciecha Lisa: wlis@kul.lublin.pl.

Szczegółowy program konferencji zostanie podany 30 kwietnia 2015 r.

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz