Kolejna nagroda dla dr Żurakowskiej

Dr Małgorzata Żurakowska z III nagrodą w konkursie na Dziennikarza Medycznego Roku 2018 w kategorii Audycje Radiowe! W uzasadnieniu Wysokiego Jury czytamy, że nagroda została przyznana za wysoką wartość edukacyjną, rzetelność dziennikarską oraz nowatorstwo form w podejmowaniu trudnych tematów prozdrowotnych opartych na najnowszej naukowej wiedzy medycznej. Gratulujemy!

 

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz