Kilku słów o wolontariacie – czyli dla chcącego nic trudnego!

Akademia Przyszłości wolontariat

Autor:  Małgorzata Bandzarewicz

   Wolontariat – kojarzymy to pojęcie z darmową i dobrowolną pracą na rzecz innych. Jest to jednak szeroko pojmowana dobroczynność, cytując Platona „celem naszych czasów powinno być czynienie dobra”. Jaką motywacją kierują się wolontariusze i dlaczego ludzie angażują się w życie społeczne?

   Szukając odpowiedzi na powyższe pytania, warto skupić się na sondażach. Jadwiga Przewłocka w swoich badaniach „Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010; Wolontariat, Filantropia, 1% raport z badań” stwierdza, że w 2010 roku co szósty Polak bezinteresownie i dobrowolnie poświęcał czas na pracę na rzecz jakichś organizacji lub grup. Mimo iż na tle Europejskim zaangażowanie społeczne Polaków nie jest wysokie, to odnośnie lat wcześniejszych procent wolontariuszy ciągle wzrasta. Ciekawy jest fakt, że wolontariatem zainteresowane są zazwyczaj osoby młode z wyższym wykształceniem, jest to kwestia środowiska i skutecznego przepływu informacji, mogę to stwierdzenie poprzeć własnym doświadczeniem. Od drugiego roku studiów udzielam się jako wolontariusz, najpierw w Akademickim Punkcie Wolontariatu, teraz jako tutor w Akademii Przyszłości. W obydwu przypadkach pomysłem i chęcią zaangażowania się w taką działalność, zarazili mnie koledzy z roku.

Akademia Przyszłości wolontariat

Autor: Magdalena Gładysz

    Trzeba jednak pamiętać o tym, że zaangażowania nie da się mierzyć jedną miarą. Nawet najdrobniejsza pomoc ograniczająca się do segregacji śmieci, czy branie czynnego udziału w inicjatywach naszej społeczności lokalnej, także jest formą zaangażowania. Każdy jego przejaw, niezależnie od skali wpływa korzystnie na innych jak i na nas samych. Pozostajemy z poczuciem, że zrobiliśmy coś dobrego nie kierując się przy tym żadnym ukrytym motywem. Angażując się zmieniamy świat ale także zmieniamy siebie, stajemy się lepsi, pewniejsi siebie, dowartościowani. Wydaję mi się, że aby ludzie dobrowolnie angażowali się w działania grupowe, potrzebują wierzyć w ich sens i skuteczność. Powinni również czuć pewnego rodzaju odpowiedzialność za problemy w których otoczeniu żyją, czyli rozumieć, że ich rozwiązanie zależy w dużej mierze od nich, a nie np. od władz lokalnych czy centralnych. Według Raportu TNS Polska dla Groupon Polska, dotyczącego zaangażowania społecznego Polaków w 2013 roku „87% internautów jest przekonanych (57% zdecydowanie), że działając wspólnie, można osiągnąć więcej niż samemu. Tylko 7% jest przeciwnego zdania. Poszczególne grupy społeczno-demograficzne podobnie, choć w miastach metropolitalnych (od 500 tys. ludności) przeświadczenie o wartości współpracy jest nieco rzadsze, ale wciąż dominujące(79%).

    Z drugiej jednak strony, nie każdy chce się angażować w sprawy społeczne. Dlaczego? Przyczyn jest wiele, ale główną jest brak wiary w fakt, że rzeczywiście jesteśmy w stanie coś zmienić naszym pojedynczym działaniem. Znajdziemy też pewnie osoby, które uważają, że mają dosyć własnych problemów czy chociażby takie które narzekają na ciągły brak czasu. Brak inspiracji i motywacji do działania też jest jednym z powodów braku inicjatywy ze strony ludzi, tak samo jak pewna bezradność i niewiedza o tym jak i gdzie można się angażować.

     Na zakończenie pozostaje jedynie dodać, że zaangażowanie społeczne czy też jego brak jest szerokim tematem, otwartym na dyskusję. Warto zastanowić się nad tym jak usprawnić pewne systemy, by skala takiego zaangażowania ciągle rosła, a wolontariuszy przybywało. Najtrudniej jednak zmienić samych siebie i naszą mentalność, bo żeby pomagać innym trzeba najpierw pomóc samemu sobie i otworzyć oczy na otaczający nas świat i ludzi którzy czekają na naszą pomoc.

Marta Rybak

 

 

Zobacz więcej

Marcin Superczyński

Marcin Superczyński

Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.