Już dziś dołącz do programu Akademia Młodych Dziennikarzy

Celem Akademii jest zapewnienie uczniom zainteresowanym dziennikarstwem indywidualnej opieki naukowej oraz dodatkowych możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń. Program wspiera własną aktywność ucznia, stymuluje jego inicjatywy i projekty medialne, a także przygotowuje do studiów wyższych.
Efektem spotkań będą utworzone przez uczniów dziennikarskie materiały radiowe, prasowe, telewizyjne oraz reklamowe i public relations.


Cele szczegółowe:
– poszerzenie wiedzy młodzieży z zakresu podstawowych zagadnień i problemów współczesnego dziennikarstwa,
– opanowanie podstaw sztuki dziennikarskiej i praktyczne jej wykorzystanie przy tworzeniu własnych materiałów dziennikarskich,
– nabycie umiejętności posługiwania się różnymi gatunkami publicystycznymi,
doskonalenie sprawności językowej i dbałość o kulturę słowa,
– poznanie sylwetek, twórczości wybitnych dziennikarzy,
– przybliżenie zagadnień etyki dziennikarskiej,
– kształtowanie umiejętności zdobywania informacji.

Optymalny czas udziału w programie to 4 semestry.
Program obejmuje maksymalnie 12 sesji warsztatowo – wykładowych w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016. Pierwsze spotkanie odbędzie się 6 marca 2015 r.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy zgłoszeń na adres:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Campus Majdanek – Droga Męczenników Majdanka 70, p. 220
Z dopiskiem Akademia Dziennikarzy i wstępnym wyborem specjalności

Więcej szczegółów: Akademia Młodego Dziennikarza_informacje

Formularz zgłoszeniowy: Formularz_Akademia_Mlodych_Dziennikarzy_KUL

Zobacz więcej

Joanna Szegda

Joanna Szegda

Asystent w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Zainteresowania naukowe to nowe media, nowe formy dziennikarstwa i Web 2.0. Pasje to podróże i gotowanie.

Dodaj komentarz