Jest moc, czyli Coś Nowego w Kazimierzu Dolnym

Dyskusje, prace w grupach, szkolenie i dużo planów na przyszłość oraz integracyjne zabawy z „wojną na śnieżki” włącznie, wypełniły dwudniowy, weekendowy pobyt redakcji Coś Nowego w kazimierskiej Rajchertówce KUL. Ta grupa ma w sobie ogromny potencjał, który wystarczy tylko „odpalić”. Mam nadzieję, że się udało – mówi dr Wojciech Wciseł, organizator wyjazdu i opiekun gazety studenckiej.

Choć w ciasnym studenckim kalendarzu trudno było znaleźć dogodny termin wyjazdu, udało się to na samym początku tego roku, tuż przed sesyjną batalią, na którą już szykują się studenci. Poza elementami typowo ewaluacyjnymi, biorącymi „pod lupę” aktualny stan prac redakcji, wskazującymi na jej mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, dużo było też rozmów i szukania konkretnych rozwiązań mających na celu wyeliminowanie mankamentów, które mogą hamować rozwój gazety.

IMAG6062 IMAG6063 IMAG6064

Wieczorny spacer po uroczym Rynku w Kazimierzu Dolnym i powrót nadwiślańskimi wałami (z elementami radości ze świeżego śniegu) oraz długie nocne Polaków rozmowy, na pewno były elementem integrującym dziennikarzy-studentów z różnych lat studiów na naszym kierunku.

IMAG6082 IMAG6091

Drugi dzień wypełniła praca w grupach nad planowaniem wdrożenia nowych rozwiązań w organizacji pracy redakcji, promocji gazety i inicjatyw, które w najbliższym czasie zamierzają zorganizować członkowie redakcji.

IMAG6093 IMAG6094 IMAG6096 IMAG6099 IMAG6108

Cennym punktem wyjazdu było szkolenie przeprowadzone przez mgr Annę Siek z Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która wskazała na częste błędy językowe pojawiające się w pracy dziennikarzy, przed którymi chciała przestrzec członków redakcji. Wyjazd zakończyło spotkanie z prof. Karolem Klauzą, Dyrektorem IDiKS, który zapoznał się z wynikami dwudniowych prac i zapewnił o wsparciu Instytutu na każdym etapie działań dziennikarzy Coś Nowego.

IMAG6110 IMAG6115IMAG6120

Choć była to pierwsza tego typu inicjatywa, wszyscy zgodnie stwierdzili, że trzeba organizować kolejne, nawet jeśli nie będzie już śniegu…

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz