Jacek Kochaniec laureatem „Stypendium Jubileuszu 100-lecia KUL”

Opracował autorską koncepcję i plan rozwoju KUL na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu. Swoją wizję przelał na papier i zgłosił do udziału w konkursie Towarzystwa Przyjaciół KUL oraz Fundacji PKO Banku Polskiego S.A., które z okazji jubileuszu 100-lecia naszego uniwersytetu ogłosiły dla studentów KUL. Dziś już wiemy, że Jacek Kochaniec, nasz student I roku studiów magisterskich i Prezes Agencji Reporterskiej Passion TV, pokonał kilkudziesięciu rywali i znalazł się w wąskiej grupie laureatów konkursu! Gratulujemy i cieszymy się tym bardziej, że Jacek Kochaniec ma długą listę zasług na rzecz promocji KUL i naszego IDiKS. Zobaczcie sami.

Już jako student, w okresie studiów licencjackich (2014-2017), wyróżniał się szczególną aktywnością na rzecz Instytutu i Uniwersytetu, poprzez zaangażowanie w działania promocyjne i organizacyjne inicjatyw akademickich. Był m.in. jednym ze współorganizatorów konferencji „VI Studenckie Spotkania Komunikacji” i „I Dnia Absolwenta IDIKS KUL” oraz prowadzącym panel pt. „Jak odnieść sukces w sieci”. Do tych wydarzeń stworzył i opracował kompleksową koncepcję graficzną (plakat, liczne banery na media społecznościowe, montaż spotu promocyjnego z udziałem redaktora naczelnego Przeglądu Sportowego Michała Pola i studentów-absolwentów naszego kierunku).

Jego praca i zaangażowanie szybko zostały docenione i zauważone przez członków Agencji Reporterskiej Passion TV, którzy powierzyli mu funkcję Prezesa. Osobiście odpowiada też za przygotowanie całej identyfikacji wizualnej Agencji, w tym logotypu, stworzenie licznych grafik promocyjnych oraz tych obecnych w mediach społecznościowych.

Na szczególne uznanie zasługuje także opracowanie przez Jacka Kochańca propozycji kompleksowej strategii promocji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, w tym przede wszystkim stworzenie nowego, nowoczesnego i wpisującego się w aktualne trendy, logotypu IDiKS KUL. Warto dodać, że szczegółowe rozwinięcie ww. koncepcji promocji IDiKS KUL Jacek Kochaniec zawarł w obronionej pracy licencjackiej pt. „Projekt kampanii promocyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” napisanej pod kierunkiem dr Anety Dudy.

We wrześniu br. reprezentował IDiKS KUL podczas międzynarodowych warsztatów dla studentów z Grecji, Chorwacji, Włoch i Cypru w ramach międzynarodowego projektu „BEST – Boosting Education and Employment Shared Trails” realizowanego w Tebach przez grecką organizację Minor Asians Union of Thebes (Program Erasmus+). W roku akademickim 2017/2018 został wybrany przez studentów I roku studiów magisterskich na Starostę.

Gratulujemy Laureatowi stypendium i życzymy kolejnych świetnych inicjatyw i pomysłów na promocję IDiKS i KUL.

Zobacz pełną listę laureatów „Stypendium Jubileuszu 100-lecia KUL” tutaj.

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz