Integracja w globalnej wiosce

Projekt Integracja w globalnej wiosce. Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej w środowisku lubelskim (Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich).

Plik PDF

Realizator wiodący

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej

Partnerzy merytoryczni

  • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL (pracownicy zaangażowani: dr Wojciech Wciseł, dr Joanna Sosnowska, mgr Joanna Szegda; w projekcie czynny udział bierze 22 studentów IDiKS)
  • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Cele projektu

Celem projektu jest przygotowanie osób stale pracujących z cudzoziemcami, w tym pracowników socjalnych i wolontariuszy, a także dziennikarzy lubelskich mediów oraz przyszłych dziennikarzy – studentów dziennikarstwa, do rzetelnego informowania społeczeństwa przyjmującego o obecności, życiu, kulturze, religii, stylu życia cudzoziemców, w tym Obywateli Państw Trzecich (nienależących do Unii Europejskiej). Projekt realizowany jest przy współpracy merytorycznej z Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz lubelskimi mediami, przedstawicielami NGO’s, pracownikami socjalnymi i wolontariuszami z ich odpowiednikami ze Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Termin realizacji projektu

maj 2012 – czerwiec 2013 r.

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.