Integracja cudzoziemców w Polsce. Wersja 2.0 czy 0:2? – Konferencja naukowa

facebook_IntegracjaInstytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

&

Radio eR

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ

Integracja cudzoziemców w Polsce. Wersja 2.0 czy 0:2?

ŚRODA, 20 LISTOPADA 2013 r.

Aula DMMII – 241 Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Budynek 2 – Campus Majdanek, Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie

Podczas konferencji, wspólnie z ludźmi nauki, praktykami i samymi cudzoziemcami chcemy szukać odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu w Polsce udaje się realizować politykę integracyjną, jakie wyzwania stoją przed podmiotami zaangażowanymi w jej proces i jaką rolę w procesie integracji pełni edukacja międzykulturowa, media i osoby na co dzień pracujące z cudzoziemcami, uchodźcami, imigrantami (m.in. pracownicy socjalni, organizacje pozarządowe, wolontariusze, ale też osoby publiczne, dziennikarze, społeczni liderzy i in.).

Program konferencji:

11.00 – 11.05 – Integracja cudzoziemców w Polsce. Wersja 2.0 czy 0:2? – sens tytułu i konferencjidr Wojciech Wciseł, IDiKS KUL

11.05 – 11.15  – Powitanie i otwarcie konferencjiprof. dr hab. Karol Klauza, Dyrektor IDiKS KUL

11.15 – 11.30  – Prezentacja działań podejmowanych przez Radio eR w ramach projektu FIO –  Katarzyna Koguciuk, Radio eR

11.30 – 12.05  – Wielokulturowość i międzykulturowość w Polsce. Oczekiwania wobec edukacji miedzykulturowej – prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku

12.05 – 12.25 – Kim są „oni”? Obcość w mediach i w życiu codziennym – dr hab. Robert Szwed, IDiKS KUL

12.25 – 12.50  – Integracja w społecznościach lokalnych. Podstawowe założenia lokalnych polityk integracyjnychMirosław Bieniecki, Instytut Studiów Migracyjnych

12.50 – 13.00  – Przerwa

13.00 – 14.30  – Panel dyskusyjny: Integracja w Polsce- mit czy codzienność?

Prowadzący: red. Marta Jachowicz, Radio eR

Uczestnicy:  ks. Mieczysław Puzewicz, Dyrektor Radia Er; Jacek Wnuk, Prezes Centrum Wolontariatu; Piotr Choroś, Kierownik referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej UM Lublin; Violetta Kędzierska, Kierownik Ośrodka dla Cudzoziemców w Lublinie – Urząd do Spraw Cudzoziemców; Veljko Nikitović (Serbia), piłkarz-kapitan GKS Górnik Łęczna; Assel Baieli (Kazachstan) i s. Anafrida Biro (Tanzania), Międzynarodowa grupa wolontariuszy Centrum Wolontariatu „Omnes Gentes”

14.30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji – dr Wojciech Wciseł, IDiKS KUL

Wstęp wolny.

PLAKAT_Konferencja_Integracja

Zobacz więcej

Grzegorz Winnicki

Grzegorz Winnicki

Od 2009 roku asystent w Katedrze Kultury Medialnej IDiKS. Doktorant w Instytucie Socjologii KUL JP II. Od 2010 roku prowadzi także zajęcia w Instytucie Pedagogiki KUL JP II.