Władze


Dyrektor Instytutu

Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

Od 1. października 2019 roku Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. Wcześniej, w latach 2016-2019, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej. Od 1. października 2001 roku zatrudn[...]

Sekretarz Instytutu

 

Kierownik Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej

Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL

Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL

Urodził się w 1968 r. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, specjalność: pragmatyka lingwistyczna. W latach 1991-1999 asystent w Zakładzie Leksykologii i Pragmatyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow[...]

Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej

Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

Od 1. października 2019 roku Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. Wcześniej, w latach 2016-2019, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej. Od 1. października 2001 roku zatrudn[...]

Kurator Katedry Kultury Medialnej

Dr hab. Robert Szwed

Dr hab. Robert Szwed

Dr hab. Robert Szwed Kurator katedry kultury medialnej Kierownik Podyplomowych Studiów Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa Email: szwed@kul.pl Tel. służb.: (+4881)4545312 (w godzinach konsultacji)     Konsultacje Majdanek - 244 -[...]

Kierownik Katedry Medialnej Komunikacji Społecznej

No posts available

dr hab. Dariusz Wadowski

Kierownik Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego

Prof. dr hab. Karol Klauza (emeryt)

Prof. dr hab. Karol Klauza (emeryt)

prof. dr hab. ur. 2. 11. 1947 w Szczecinie, Kierownik Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego KUL, 1967-1977 studia filoz. i teol. w Krakowie, Warszawie (Bobolanum), Rzymie (Gregoriana) i Lublinie (KUL – nostryfikacja mag. na pod[...]

Kierownik Katedry Warsztatu Medialnego i Aksjologii

Prof. dr hab. Jacek Dąbała

Prof. dr hab. Jacek Dąbała

Urodził się 22 sierpnia 1959 r. w Warszawie. Polski specjalista w zakresie mediów i literatury; profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kierownik Katedry Warsztatu Medialnego i Aksjologii w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na[...]