Rada Instytutu


W skład Rady Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w roku akademickim 2016/2017 wchodzą następujący pracownicy naukowi:

Prof. dr hab. Jacek Dąbała

Prof. dr hab. Jacek Dąbała

Urodził się 22 sierpnia 1959 r. w Warszawie. Polski specjalista w zakresie mediów i literatury; profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kierownik Katedry Warsztatu Medialnego i Aksjologii w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na[...]

Prof. dr hab. Karol Klauza (emeryt)

Prof. dr hab. Karol Klauza (emeryt)

prof. dr hab. ur. 2. 11. 1947 w Szczecinie, Kierownik Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego KUL, 1967-1977 studia filoz. i teol. w Krakowie, Warszawie (Bobolanum), Rzymie (Gregoriana) i Lublinie (KUL – nostryfikacja mag. na pod[...]

Prof. dr Leszek Mądzik (emeryt)

Prof. dr Leszek Mądzik (emeryt)

Założyciel Sceny Plastycznej KUL, twórca jej piętnastu spektakli, także autor kilkunastu scenografii w teatrach Polski, Portugalii, Francji i Niemiec, wykładowca w kilku szkołach artystycznych, profesor poznańskiej ASP, uczestnik kilkudziesięciu festiwa[...]

Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL

Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL

Urodził się w 1968 r. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, specjalność: pragmatyka lingwistyczna. W latach 1991-1999 asystent w Zakładzie Leksykologii i Pragmatyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow[...]

Dr hab. Robert Szwed

Dr hab. Robert Szwed

Dr hab. Robert Szwed Kurator katedry kultury medialnej Kierownik Podyplomowych Studiów Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa Email: szwed@kul.pl Tel. służb.: (+4881)4545312 (w godzinach konsultacji)     Konsultacje Majdanek - 244 -[...]


Studentów w Radzie Instytutu reprezentuje:

VACAT

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II istnieje w obecnym kształcie od 2007 r. O wcześniejszych formach organizacyjnych nauczania dziennikarstwa na KUL można dowiedzieć się więcej w dziale Hist[...]

Nauka

Nauka

W dziale Nauka zostały zaprezentowane trzy główne aspekty aktywności naukowej pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Działania naukowe W tej sekcji przedstawiono zadania b[...]

No thumbnail available

Studia

https://vimeo.com/60672407 W sekcji Studia publikujemy informacje przydatne przy podejmowaniu decyzji co do kierunku studiów. Jeśli zastanawiacie się, Drodzy maturzyści z całej Polski, czy warto studiować na KUL, to tutaj pragniemy rozwiać Wasze wątpli[...]

Studenci

Studenci

Sekcja Studenci jest adresowana głównie do osób, które aktualnie studiują w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Zamieszczamy tutaj praktyczne informacje i odnośniki do źródeł wiedzy, przydatne naszym studentom na co dzień.[...]

No thumbnail available

Archiwum

[...]

No thumbnail available

Kontakt

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Sekretariat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej mgr Ewa Baran Campus Majdanek - Droga Męczenników Majdanka 70, p. 220 20-325 [...]

Historia

Historia

Okres 20-lecia międzywojennego W latach międzywojennych, przerwanych dramatycznie w 1939 r., dziennikarstwo i komunikowanie społeczne traktowano jako szczególny przypadek publicystyki i retoryki społecznej. Zresztą sytuacja katolickiego rynku me[...]

No thumbnail available

Struktura

[...]

No thumbnail available

Władze

Dyrektor Instytutu Sekretarz Instytutu   Kierownik Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej Kurator Katedry Kultury Medialnej Kierownik Katedry Medialnej Komunikacji Społecznej dr h[...]

No thumbnail available

Jakość kształcenia

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Pieczę nad jakością kształcenia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II sprawuje Pełnomocnik Rektora, do kompetencji którego należy: pełnienie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu ksz[...]

No thumbnail available

Rada Instytutu

W skład Rady Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w roku akademickim 2016/2017 wchodzą następujący pracownicy naukowi: Studentów w Radzie Instytutu reprezentuje: VACAT [...]

No thumbnail available

Pracownicy

[...]

Sekretariat IDiKS

Sekretariat IDiKS

Sekretarz kierunku - mgr Ewa Baran Kontakt: e-mail: idiks@kul.pl tel.: +48 81 445 33 61[...]

Współpraca

Współpraca

Zapraszamy w to miejsce już wkrótce... Póki co stronę budujemy... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco [...]

Działania naukowe

Działania naukowe

W tej sekcji przedstawiono zadania badawcze, które są aktualnie realizowane, a także zestawienia dotychczasowych dokonań naukowych pracowników instytutu. Z uwagi na ogrom zasobów informacje to zostały zaprezentowane w podziale na poszczególne katedry, i[...]

Projekty

Projekty

IDiKS i jego pracownicy realizują i są partnerami w licznych projektach finansowanych ze środków zewnętrznych. Pracownicy IDiKS sami również chętnie włączają się w działania licznych organizacji i ich agend służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Poni[...]

Seminaria

Seminaria

Już niebawem opublikujemy w tej sekcji szczegółowe zestawienie i terminarz seminariów naukowych, które odbywają się w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.[...]

Studia licencjackie

Studia licencjackie

Docelowe kompetencje absolwenta Nasi Studenci dysponują podstawową wiedzą ogólną z zakresu komunikacji społecznej oraz z wybranej przez siebie specjalności. Odpowiednio do wymagań zawodowych uzyskują niezbędną praktykę w podejmowaniu zadań dziennik[...]

Studia magisterskie

Studia magisterskie

Docelowe kompetencje absolwenta Zgodnie z misją KUL i odpowiednio do efektów kształcenia określonych dla przedmiotów przewidzianych programem studiów nasz Student/Absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną z zakresu współczesnej Komunikacji Społecznej,[...]

Rekrutacja

Rekrutacja

Witamy w serwisie przeznaczonym dla kandydatów na studia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Rekrutacja kandydatów na studio odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Zachęcamy do za[...]

No thumbnail available

Rozkład zajęć w semestrze letnim

Studia I stopnia - licencjackie Studia II stopnia - magisterskie [...]

Terminarz

Terminarz

W sekcji Terminarz można znaleźć aktualne informacje, dotyczące dat oraz godzin poszczególnych egzaminów w najbliższej sesji egzaminacyjnej, terminy egzaminów dyplomowych oraz zapisów na specjalizacje, wybrane grupy warsztatowe oraz wykłady. Informa[...]

Egzaminy

Egzaminy

Zapraszamy w to miejsce już wkrótce... Póki co stronę budujemy... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco [...]

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - studia stacjonarne I stopnia Charakterystyka praktyk Praktyki dla studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej ([...]

Erasmus

Erasmus

Cele programu Od roku akademickiego 2007/2008 Erasmus jest elementem programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP - Lifelong Learning Programme), przewidzianego na lata 2007-2013 w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego. Celem podprogramu Erasmus j[...]

Koło Naukowe Studentów DiKS

Koło Naukowe Studentów DiKS

Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL jest organizację studencką działającą przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W  ramach swojej działalności Koło Nauk[...]

No thumbnail available

Skarbiec studencki

Każdego tygodnia studenci uczestniczą w wielu warsztatach, których efektem są często ciekawe opracowania czy debiutanckie prace dziennikarskie. Po co trzymać je w szufladzie czy w folderach głęboko ukrytych w zasobach komputerów, skoro można je pokazać [...]

Dr Olga Białek-Szwed

Dr Olga Białek-Szwed

Asystent w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej (wcześniej Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii) IDiKS WNS KUL Jana Pawła II. Od 13 lipca 1998 r. magister filologii polskiej (UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Filologia Polska) a o[...]

Prof. dr hab. Jacek Dąbała

Prof. dr hab. Jacek Dąbała

Urodził się 22 sierpnia 1959 r. w Warszawie. Polski specjalista w zakresie mediów i literatury; profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kierownik Katedry Warsztatu Medialnego i Aksjologii w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na[...]

Mgr Katarzyna Drop

Mgr Katarzyna Drop

Mgr Katarzyna Magdalena Drop – absolwentka kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Public relations i reklamy; Sekretarz redakcji w czasopiśmie na[...]

Dr Aneta Duda

Dr Aneta Duda

Doktor, adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół aktywizmu konsumenckiego, reklamy społecznej, public relations, socjotechnik medialnych. Funkcje: opiekun Akademii Młodych Dziennikarzy, zastępca przewodnicząc[...]