Mgr Katarzyna Drop

Mgr Katarzyna DropMgr Katarzyna Magdalena Drop – absolwentka kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Public relations i reklamy; Sekretarz redakcji w czasopiśmie naukowym „Polish Journal of Public Health”; dziennikarka; mediator sądowy; Asystent w Katedrze Teorii i Zastosowań Tekstu; doktorantka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim; członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Stowarzyszenia Polskich Mediów, a także Kapituły Pracodawców i Absolwentów; opiekun praktyk studenckich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Prowadzi zajęcia z: Psychologii komunikacji społecznej, Public relations, Reklamy, Czytelni prasy, Warsztaty prasowe, Edytorstwo, a także warsztaty z Kreatywnego pisania na Wydziale Teologii KUL.

Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół prasy młodzieżowej do 1989 roku oraz problemów społecznych w PRL. Ponad to zajmuje się praktycznym wykorzystaniem skutecznej komunikacji w relacji lekarz-pacjent.


Kontakt: drop.katarzyna@gmail.com