Dr Joanna Sosnowska


Dr Joanna SosnowskaDoktor teologii pastoralnej o specjalizacji Edukacja Medialna, absolwentka polonistyki oraz Studium Dziennikarstwa i Komunikowania Społecznego Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Prowadzi zajęcia z gatunków dziennikarstwa telewizyjnego i komunikacji artystycznej. Wykładowca Edukacji Medialnej, Podyplomowych Studiów Polonistycznych z zakresu filmu, telewizji i teatru oraz Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II z zakresu etyki dziennikarskiej i reportażu telewizyjnego.


Doświadczenie medialne

Dziennikarka TVP, dokumentalistka. Realizowała cykle programów edukacyjnych dla Redakcji Edukacyjnej TVP1 oraz cykle programów społecznych dla TVP INFO. Autorka filmów dokumentalnych i reportaży dla TVP1, TVP2, TVP POLONIA, TVP INFO i Stowarzyszenia Telewizji Regionalnych CIRCOM. Autorka programu studenckiego w TVP LUBLIN. Współpracownik Redakcji Katolickiej TVP – cykl o zgromadzeniach zakonnych w Polsce, reportaże religijne. Reżyser filmów dokumentalnych o profesorach Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. W dorobku artystycznym posiada filmy dokumentalne i reportaże zakwalifikowane do finałów ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali filmowych, m.in. „Magnificat”, „Camera obscura”, „Oskariada”, „Festiwal filmów o rodzinie FOR”.

Współpracowała z kwartalnikiem filmowym „FILM, TV & Kamera”. Członek redakcji „Biuletynu Edukacji Medialnej” Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.


Kontakt: joannus@autograf.pl