Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL


Dr hab. Paweł NowakUrodził się w 1968 r. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, specjalność: pragmatyka lingwistyczna. W latach 1991-1999 asystent w Zakładzie Leksykologii i Pragmatyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po obronie doktoratu (opublikowanego w 2002 r. p.t. „SWOI i OBCY w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych”) od 1999 r. adiunkt w tym zakładzie. Od 2009 r. także adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykonawca i główny wykonawca grantów KBN i uczelnianych („Językowy obraz świata”, „Przemoc w języku mediów”, „Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej”). Ekspert językowy współpracujący z Radą Języka Polskiego oraz sądami różnych instancji. Ceniony i doświadczony wykładowca oraz trener w zakresie teorii komunikacji, komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej.


Publikacje

Jest autorem i współautorem około 100 publikacji – m. in.:

  • ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004),
  • ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej ’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007),
  • „Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009),
  • „Język IV Rzeczypospolitej” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010).

Doświadczenie medialne

Współpracownik mediów lokalnych i ogólnopolskich: Radia Lublin, Radia Centrum, TVP 3/Info, „Gazety Wyborczej”, „Kuriera Lubelskiego”, „Newsweeka”.


Nagrody

  • Wyróżniony za działalność dydaktyczną i naukową dwoma Nagrodami Rektora UMCS (1999, 2004), Zespołową Nagrodą Rektora UAM (2005), Zespołowym Wyróżnieniem Polskiej Akademii Umiejętności (2005).
  • Dwukrotny laureat plebiscytu na najlepszego polskiego wykładowcę tygodnika „Cogito” i portalu ocen.pl (III miejsce w roku 2008 i w 2009).
  • Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2006).

Kontakt: pawelnowak@kul.lublin.pl