Dr Aneta Wójciszyn-Wasil


Dr Aneta Wójciszyn-WasilDziennikarka radiowa i medioznawca. Od ponad 20 lat związana z Polskim Radiem Lublin. Od 2001 roku pracuje w Redakcji Publicystyki Społeczno-Kulturalnej Polskiego Radia Lublin. W 2009 r. na KUL uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych (praca doktorska „Szuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku”, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Ferta; recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Stępnik, prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek). Egzamin doktorski zadała z wynikiem summa cum laude. W latach 1995-2000 odbyła studia magisterskie w Instytucie Filologii Polskiej KUL ukończone obroną pracy magisterskiej „«O Polskę idzie, nie o drobiazgi literackie…» Teofila Lenartowicza prelekcje o literaturze polskiej” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Ferta (recenzent: prof. dr hab. Stanisław Fita).


Najważniejsze audycje autorskie

2001

 • Teofil Lenartowicz i Helena Mickiewiczówna. Korespondencja.
 • Forum Młodzieży Lubelszczyzny.
 • Etyka w biznesie.
 • Lubelski doktorat honoris causa dla bp Stanisława Dziwisza.
 • Reportaż: Stasiu – biskup niewidzialny (o Osobistym Sekretarzu Jana Pawła II z perspektywy mieszkańców Raby Wyżnej – rodzinnej miejscowości biskupa Dziwisza ).
 • „U Twoich nieodgadnionych kolan”. Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta.
 • Festiwal Sztuki „W kręgu Bramy” – Julia Hartwig, ks. Jan Twardowski.
 • Wokół kolędy. Audycja o staropolskich tekstach bożonarodzeniowych.

2002

 • Astrid. Audycja literacka o życiu i pisarstwie Astrid Lindgren.
 • Edward Stachura. Listy do pisarzy.
 • Lubelskie urodziny Brunona Schulza.

2003

 • Karciarze, skandaliści i dobrodzieje. Nieznane historie łęczyńskich ziemian.
 • Spotkanie z Krzysztofem Zanussim.
 • Spotkanie z ks. Janem Twardowskim.
 • „Jakby minęło już wszystko…” Poezja i wojenne losy Grażyny Chrostowskiej.
 • Jan Paweł II wykładowcą KUL. Wspomnienia.
 • Kościół odzyskany: dzieje świątyni w Hrubieszowie.
 • „Ptaki”. O starości, cierpieniu i rzeczach ostatecznych.
 • Literatura i nowoczesne technologie: www.paweł.przywara.pl
 • Półcieniem i półtonem. Wspomnienia prof. Wiktora Zina.
 • „Jestem optymistą i nie żałuję”. Radiowy portret prof. Michała Łesiowa.
 • Achmatowa, czyli kobieta. Radiowa opowieść o Annie Achmatowej.
 • „Po”. Anna Piwkowska i jej wiersze.

2004

 • Listy do przyjaciółki. Teofil Lenartowicz – Julia Jabłonowska.
 • Miłosz prywatnie. Wspomina Marek Skwarnicki.
 • Witkacy a technika. Audycja z udziałem prof. Jana Błońskiego i Stefana Symotiuka.
 • Epitafium dla przyjaciela. O Krzysztofie Paczuskim opowiadają lubelscy przyjaciele poety.
 • Sztetl, czyli miasteczko (literackie ślady Szaloma Asza w Kazimierzu Dolnym).
 • Taniec Koperwasów. Powieść Bernarda Nowaka.
 • Chrześcijanie i muzułmanie – różnice i dialog.
 • 60 lat UMCS. Rozmowy przy okazji jubileuszu uczelni. Czy nadszedł „kres uniwersytetów”?
 • „Gdzie słońce wschodzi…” Lubelszczyzna we wspomnieniach Walerego Pisarka.
 • „Cela. Odpowiedź na zespół Downa”. O codzienności i twórczości osób niepełnosprawnych oraz książce Anny Sobolewskiej.
 • Reportaż. Literatura i media: o statusie gatunku na pograniczu dziennikarstwa i literatury.
 • Julia Hartwig: Mój Lublin.
 • Sny poetyckie Jacka Trznadla.
 • Debata Dwóch Ambon. Wokół krzyża.
 • Debata Dwóch Ambon. Chrześcijaństwo-islam.
 • Debata Dwóch Ambon. Jak być świadkiem wiary dzisiaj?
 • Powieść na antenie: „Taniec Koperwasów” czyta Krzysztof Kolberger (opracowanie tekstu , reżyseria radiowa).
 • Książka na antenie: „Leon i kotka, czyli jak zrozumieć mowę zegara”  czyta Grażyna Ruszewska (opracowanie tekstu, reżyseria radiowa).

2005

 • Programy papieskie (w dniach pożegnania JPII), m.in.: Ekumenizm. Jan Paweł II – nauczyciel dialogu oraz Posłani przez Jana Pawła II.
 • Teczki. Debata o lustracji.
 • Miasto żałoby. Lublin Onufrego Pietraszkiewicza (audycja historyczno-literacka).
 • Uchodźca. Reportaż z pobytu w Lublinie Henryka Grynberga.
 • Czechowicz w Warszawie. Wspomnienia Ryszarda Matuszewskiego.
 • 25 lat w 25 minut. Jubileusz kwartalnika „Akcent” i debata o kondycji pism literackich.

2007

 • Przyjaźń i spór: Herbert i Miłosz.
 • Andrzej Bobkowski: pisarz na rowerze.
 • Nie ufam słowom: Etgar Keret.
 • Polscy współcześni: Bonowicz, Gutorow, Śliwiński.
 • Lublin – poezja miasta.
 • Gustaw Herling-Grudziński. Teksty ostatnie.
 • Jan Kowalik: dokumentalista, archiwista, pasjonat (o zabytkach kultury polskiej emigracji).
 • Książka na antenie: Zbigniew Frączek, „Legendy Lubelszczyzny”, czyta Jarosław Zoń (opracowanie tekstu, reżyseria radiowa).
 • Powieść na antenie: Marcin Wroński, „Komisarz Maciejewski”, czyta Tomasz Bielawiec (reżyseria radiowa).
 • Drzewo rodzinne: Chrostowscy. Cena polskości.
 • Drzewo rodzinne: u Kasprzaków we wsi Siedliska.

2008

 • Drzewo rodzinne: Kleniewscy. Rodzinne tradycje ziemiańskie.
 • Elżbieta Jaraczewska – zapomniana arystokratka i pisarka.
 • Mirosław Derecki – lubelski dziennikarz, badacz kultury regionu.
 • Tajemnica Andruchowycza. O fenomenie popularności ukraińskiego pisarza Jurija Andruchowycza.
 • Norman Davies „Moja historia”. Audycja – wywiad z wybitnym historykiem, komentatorem  dziejów, miłośnikiem Polski.
 • Aleksander Sołżenicyn. O literaturze i dramatycznych losach pisarza.
 • „Życie jest z przenikania” . O pisarstwie Ryszarda Kapuścińskiego.
 • Rejent Lesman. Reportaż literacki prezentujący związki z Lubelszczyzną poety Bolesława Leśmiana.
 • No future book. Przyszłość książki w epoce 2.O.

2009

 • Zagadki „Pana Tadeusza”.
 • Rafał Wojaczek. Wspomnienia przyjaciela, poety, reżysera Bogusława Kierca.
 • „W blasku szabasowych świec”. Historie Żydów w małych miasteczkach Lubelszczyzny.
 • „Notes życia” Anny Kamieńskiej.
 • „Haśka”. Wspomnienia o Halinie Poświatowskiej.
 • Arciszanki – dzieje przedwojennej szkoły Franciszki Arciszowej i przedwojenne wspomnienia lubelskich uczniów.
 • „Wujek poeta”. O Edwardzie Stachurze opowiada jego siostrzenica Monika Stachura.
 • Fotograficy – bohaterowie słynnych powieści.
 • Bard i legenda. O Włodzimierzu Wysockim.
 • Łoboda. Chuligan polskiej literatury.
 • Janina Porazińska – na tropie wątków lubelskich.
 • Nobliści, poeci, krakowska cyganeria… opowiada Jerzy Ilg.
 • Powieść na antenie: Thomas Kanger, „Mężczyzna, który przychodził w niedzielę”, czyta: Tomasz Bielawiec (adaptacja i reżyseria radiowa).
 • Powieść na antenie: Zofia Reklewska-Braun, „Urodziłam się pomiędzy…”, czyta: Maria Perkowska (adaptacja i reżyseria radiowa).
 • Dwie godziny dla przyszłości. Społeczeństwo i kultura w perspektywie zmian.

2010

 • Alfred Schreyer: ostatni uczeń Brunona Schulza.
 • „Fotoplastikon” – o poezji Jacka Dehnela i fotografiach Marcina Sudzińskiego.
 • Polska w reportażach Mariusza Szczygła.
 • Ukraińska grupa poetycka: Bu-Ba-Bu.
 • Hanna Krall w Lublinie.
 • „Czarny Kawdrat”. Audycja z Tadeuszem Dąbrowskim.
 • „Emigranci”, czyli jak żyć szczęśliwie w innym kraju.
 • Aleksander Fredro i jego Zamojszczyzna.
 • „Starorzecza”. Antoni Kroh o ziemiańskich dworach, ich właścicielach oraz ich wspólnych losach w PRL.
 • „Zeszyty podróżne” Edwarda Stachury – o dylematach edytora w rozmowie z Dariuszem Pachockim.
 • „Poeci nieba i ziemi” – w poszukiwaniu odpowiedzi o sens, Boga, życie i śmierć.
 • W cieniu niepodległości.
 • W drodze nadziei. Camino.

2011

 • Anna Rychter – portrety współczesnych kobiet.
 • „Pogłos” – o zbiorze wierszy Ewy Lipskiej, z udziałem autorki.
 • Danuta Mostwin  – gwiazda polskiej literatury emigracyjnej.
 • Jonnathan  Barkaj: trudne dziedzictwo Holocaustu.
 • „Spadkobiercy papieskiego Testamentu”. Recepcja nauczania Jana Pawła II.
 • Kamienica Arnsztajnowej. Reportaż literacki odsłaniający dzieje lubelskiej kamienicy Franciszki Arnsztajnowej.
 • Tomasz Jastrun: nie tylko poeta.
Podczas prowadzenia spotkania z dziennikarzem TVP Krzysztofem Ziemcem w auli KUL w 2011 r. fot. Patryk Mizerski, Polskie Radio Lublin

Podczas prowadzenia spotkania z dziennikarzem TVP Krzysztofem Ziemcem w auli KUL w 2011 r. fot. Patryk Mizerski, Polskie Radio Lublin


 • 1992-2001 współpraca z audycją młodzieżową „Spojrzenia”: autorka felietonów, materiałów dźwiękowych, relacji reporterskich.
 • 2001-2011 autorka i prowadząca program „Wieczór Literacko-Muzyczny”.
 • 2008-2010 autorka i prowadząca program „Magazyn kulturalny”, „Wakacje z kulturą”.
 • 2008-2011 prezenterka przedpołudniowych magazynów „Przystanek radio”.

Autorka  i prowadząca audycje o tematyce społecznej:

 • 2003-2004 „Rozmowy o edukacji”;
 • 2004-2005 „Rozmowy o niepełnosprawnych”;
 • 2008-2011 „My, rodzice”.

Wybrane tematy

 • Rodzice-dzieci-rozwód
 • Przełamać tabu – o przemocy seksualnej
 • Przemoc domowa
 • Rodzina wsparciem w chorobie
 • Wobec śmierci dziecka – rodzice dzieci utraconych
 • Dzieci – ofiary przemocy w intenecie
 • Rodzinny coughing
 • Koalicja społeczna na rzecz rodzin
 • Przedsiębiorczość dla Dobrego Wychowania
 • Każde dziecko jest zdolne
 • Lublin – miasto przyjazne rodzinom?

W latach 2009-2011 autorka cyklicznych audycji popularyzujących naukę: „Meandry nauki” (2009-2010)  oraz „Eureka” (2010-2011).

Wybrane tematy

 • Lubelskie Centrum Nauki, czyli idea Poznawalni i Centrum Doświadczania Wiedzy
 • Badania hałasu i akustyka przestrzeni
 • Neonawyki
 • Kultura wiedzy
 • Społeczeństwo wiedzy
 • Rekonstrukcje Starożytności
 • Bombowe początki życia
 • Tajniki statystyki
 • Lubelscy naukowcy pracują nad lekiem nad Alzheimera
 • Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 • Technologie cyfrowe
 • Tekst digitalny
 • Gwiazdy i tajemnice atronomii
 • Grafen – najmocniejszy materiał
 • Kobieta w  średniowieczu
 • Ludzie-kamienie-bity
 • Archeologia od kuchni
 • Halo księżycowe i inne zjawiska astronomiczne
 • Trening matematyczny
 • Historia i przyszłość radia

Obsługa medialna wielu ważnych wydarzeń społeczno-kulturalnych w Lublinie i na Lubelszczyźnie, m.in.: Europejskich Dni Dziedzictwa, Lubelskiego Festiwalu Nauki, Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Nocy Kultury, Nocy Muzeów, wizyty ekspertów Komisji Europejskiej przyznającej tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, konferencji naukowych, spotkań, festiwali.

Koordynacja projektów i prezentacji radiowych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki w roku 2009 (pięciodniowy cykl wydarzeń dla ponad 1200 uczniów z woj. lubelskiego) oraz w roku 2010 (elitarne warsztaty „Radio – pasja i wyzwanie”).

Liczne prezentacje i warsztaty dziennikarskie dla studentów i uczniów (m.in. w ramach Młodzieżowych Warsztatów Dziennikarskich w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie,  warsztatów i wakacyjnych obozów dziennikarskich organizowanych przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej) prowadzone w formie autorskich eventów.


Nagrody i wyróżnienia

 • 2005 – GRAND PRIX Lubelskiej Nagrody Młodych Stowarzyszenia Dziennikarzy RProk
 • 2004 – Medal Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” „za szczególne walory warsztatu twórczości dziennikarskiej”
 • 2004-  wyróżnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego
 • nagrody i wyróżnienia w radiowych konkursach na najlepsze audycje artystyczne i materiały reporterskie

Najważniejsze referaty i prezentacje

 • kwiecień 2010 – referat „Radio: od blind medium do nowoczesnego języka sztuki” podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Radio a społeczeństwo / Radio and Society” w Lublinie (UMCS)
 • kwiecień (9-10) 2010 – referat „Współpraca wydawnictw z mediami” podczas konferencji Zawód edytor – przyszłość na wyciągnięcie ręki. Konferencję naukową poprowadziły w Kazimierzu Dolnym
 • maj 2010 – prezentacja „Przedwojenna sztuka radiowa” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • marzec 2006 – spotkanie Literatura w radiu: kulisy współpracy dziennikarza i wydawców, sposoby zdobywania patronatów medialnych, szczegóły promocji literatury w radiu
 • liczne prezentacje i warsztaty dziennikarskie dla studentów i uczniów (m.in. w ramach Młodzieżowych Warsztatów Dziennikarskich w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie,  warsztatów i obozów dziennikarskich organizowanych przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej) prowadzone w formie autorskich eventów

Doświadczenie dydaktyczne w zakresie edukacji medialnej

 • Od roku akademickiego 2012/2013 zajęcia w ramach specjalizacji radiowej dla studentów I i II stopnia studiów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL: gatunki przekazu radiowego, praca prezentera radiowego, specjalistyczne programy radiowe, radio środkiem komunikacji społecznej, media lokalne i środowiskowe.
 • Od roku akademickiego 2012/2013 specjalistyczne zajęcia dla edytorów: współpraca wydawcy z mediami, literatura a media.
 • Od roku akademickiego 2010/2011 warsztat radiowy dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej KUL.
 • Od roku akademickiego 2006/2007 warsztaty „Krytyka literacka w mediach” oraz „Krytyka artystyczna w mediach” dla studentów I i II stopnia specjalizacji krytycznoliterackiej w Instytucie Filologii Polskiej KUL.
 • W roku akademickim 2006/2007 zajęcia „Analiza reportażu radiowego” dla studentów specjalizacji redaktorsko-medialnej na kierunku: filologia polska w Kolegium UMCS w Białej Podlaskiej.

Publikacje dotyczące dziennikarstwa

 • 2012 – książka „Sztuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku”,  wyd. KUL.
 • 2011 – artykuł „Radio: w stronę oryginalnego języka przekazu” w książce „Radio i społeczeństwo”, red. nauk. Grażyna Stachyra, Elżbieta Pawlak-Hejno, wyd. UMCS.

Kontakt: wasil@kul.lublin.pl